Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidsgiverrådet i staten

Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Rådet ble opprettet 21. mars 2017.

Arbeidsgiverrådets består av virksomhetsledere. Rådet skal gjennom sin sammensetning gjenspeile mangfoldet i statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne.

Arbeidsgiverrådet har 15 representanter, herunder en leder og en nestleder. Rådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en 3-årsperiode.

Formålet med Arbeidsgiverrådet er å styrke virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken, samt å sørge for at den sentrale arbeidsgiverfunksjonen får bedre informasjon og økt kunnskap om virksomhetene.

Arbeidsgiverrådet skal:

 • bidra aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken blant annet
  • i sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår,
  • i utforming av regelverk,
  • i prioriteringen av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsinger,
 • øke kunnskapsgrunnlaget hos den sentrale arbeidsgiverfunksjonen,
 • drøfte viktige problemstillinger ved utøvelse av arbeidsgiverrollen i staten og gi samordnede tilbakemeldinger,
 • gi tilbakemeldinger på rollene til sentral statlig arbeidsgiverfunksjon, Direktoratet for IKT og forvaltning og de lokale arbeidsgiverne i staten,
 • fremme virksomhetenes interesser på eget initiativ overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er sekretariat for Arbeidsgiverrådet.

Medlemmer fra 1. september 2020:

Mari Trommald, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, leder
Anne Marie Glosli, Landbruks- og matdepartementet, medlem
Anne Myhrvold, Petroleumstilsynet, medlem
Bård Vegard Solhjell, Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), medlem
Ellen Hambro, Miljødirektoratet, medlem
Geir Samuelsen, Justervesenet, medlem
Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen, medlem
Kjetil Lund, Noregs vassdrags- og energidirektorat, medlem
Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet, medlem
Rose-Marie Christiansen, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, medlem
Seunn Smith-Tønnessen, Universitetet i Agder, medlem
Stein A. Ytterdahl, Fylkesmannen i Agder, medlem
Thorbjørn Thoresen, Forsvarsbygg, medlem
Øystein Børmer, Tolldirektoratet, medlem
Åse Wetås, Språkrådet, medlem

 

Om Arbeidsgiverrådet i staten

Opprettet: 2017

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep

Eget nettsted: https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/arbeidsgivarradet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er sekretariat for Arbeidsgiverrådet. Rådet ble opprettet 21. mars 2017. Rådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en 3-årsperiode. Arbeidsgiverrådets består av virksomhetsledere. Rådet skal gjennom sin sammensetning gjenspeile mangfoldet i statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne.

Full mandattekst Arbeidsgiverrådet i staten

Aktive medlemmer (pr. 07.07.2020)

Til toppen