Etatar og verksemder

Oversikt over Landbruks- og matdepartementet sine underliggande etatar og verksemder.

Underliggjande etatar

Tilknytte verksemder

 • Graminor AS

  Graminor driver planteforedling, sortsrepresentasjonog prebasisavl. Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innenfor jord- og hagebruksvekster i ett selskap. Graminor har hovedkontor i Hamar.

  Nettside: http://www.graminor.no/

 • Innovasjon Norge/Innovasjon Noreg

  Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Kimen Såvarelaboratoriet AS

  Kimen Såvarelaboratoriet (Kimen) er Norges kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser, og er nasjonalt referanselaboratorium for såvareanalyser.

  Nettside: https://www.kimen.no/

 • Matmerk

  Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

  Nettside: http://www.matmerk.no/

 • Norges forskningsråd/Noregs forskingsråd

  Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgjevaren til regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø knytt til forsking og utvikling (FoU).

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Statsforvalteren

  Statsforvalteren er Landbruks- og matdepartementets viktigste samarbeidspartner for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt.

  Nettside: https://www.statsforvalteren.no/

 • Statskog SF

  Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier.

  Nettside: http://www.statskog.no/