Etatar og verksemder

Oversikt over Landbruks- og matdepartementet sine underliggande etatar og verksemder.

Selskaper

 • Kimen Såvarelaboratoriet AS

  Kimen Såvarelaboratoriet (Kimen) er Norges kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser, og er nasjonalt referanselaboratorium for såvareanalyser.

  Nettside: https://www.kimen.no/

 • Graminor AS

  Graminor driver planteforedling, sortsrepresentasjonog prebasisavl. Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innenfor jord- og hagebruksvekster i ett selskap. Graminor har hovedkontor i Hamar.

  Nettside: http://www.graminor.no/

 • Statskog SF

  Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier.

  Nettside: http://www.statskog.no/

Underliggjande etatar

Tilknytte verksemder