Akastor ASA

Akastor investerer i selskaper innenfor oljeleverandørindustrien. Selskapet har et fleksibelt investeringsmandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping. Akastor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

Staten ble aksjonær i Akastor ASA 22.12.2020 etter avvikling av statens eierskap i Aker Kværner Holding AS. Staten eier 12,08 prosent av aksjene i Akastor og har ingen særskilt begrunnelse for eierskapet. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. 

Les om Akastor i Statens eierrapport 2023

Nettside: https://akastor.com/