Aker Solutions ASA

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energisektoren. Selskapets innovative løsninger muliggjør utvinning av lavkarbon olje- og gassproduksjon og utvikling av fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Aker Solutions er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

Staten ble aksjonær i Aker Solutions ASA 22.12.2020 etter avvikling av statens eierskap i Aker Kværner Holding AS. Staten eier 6,11 prosent av aksjene i Aker Solutions og har ingen særskilt begrunnelse for eierskapet. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Regjeringen har i budsjettproposisjonen for 2023 foreslått å videreføre fullmakten til å redusere statens eierskap i Aker Solutions helt eller delvis.

Les om Aker Solutions i Statens eierrapport 2022

Nettside: https://www.akersolutions.com/