Argentum Fondsinvesteringer AS

Argentum Fondsinvesteringer (Argentum) er en kapitalforvalter som primært investerer i aktive eierfond (private equity-fond) i Norge og Nord-Europa. Disse fondene investerer i unoterte selskaper hvor de ser potensial for økt verdiskaping og hvor de kan bidra med kunnskap, kapital og nettverk. Argentum forvalter kapital også for private investorer. Selskapet ble etablert i 2001. Argentum har hovedkontor i Bergen.

Staten er eier i Argentum for å opprettholde et investeringsselskap, rettet mot aktive eierfond, med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 100 prosent av aksjene i Argentum. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om Argentum Fondsinvesteringer i Statens eierrapport 2023

Nettside: https://argentum.no/