Baneservice AS

Baneservice leverer tjenester innenfor vedlikehold og nyanlegg til banerelatert virksomhet. Selskapet ble skilt ut fra daværende Jernbaneverket i 2005. Baneservice har hovedkontor i Oslo.

Staten er eier i Baneservice for å ha en leverandør av tjenester innenfor drift, vedlikehold og utbygging av anlegg til banerelatert virksomhet. Staten eier 100 prosent av aksjene i Baneservice. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om Baneservice i Statens eierrapport 2023

Nettside: https://www.baneservice.no/