DNB Bank ASA

DNB Bank (DNB) er Norges, og et av Nordens, største finanskonsern. Konsernet har et bredt tilbud av finansielle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, investering, betalingsformidling, rådgivning, eiendomsmegling, forsikring og pensjon for person og bedriftskunder. DNB er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Staten overtok aksjene i DNB under bankkrisen på 1990-tallet. Staten er eier i DNB for å opprettholde et ledende finansselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 34 prosent av aksjene i DNB. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om DNB Bank i Statens eierrapport 2023

Nettside: https://www.dnb.no/