Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er et statsaksjeselskap. Staten eier 100 prosent av aksjene i selskapet. FHFs virksomhet finansieres av en FoU-avgift på eksport av sjømat. Selskapet skal utvikle kunnskap for norsk sjømatnæring for å muliggjøre verdiskaping, bærekraft og innovasjon.

FHF forvalter midler innkrevd med hjemmel i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Selskapets formål er å tildele avgiftsmidlene til forsknings- og utviklingsprosjekter, for å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen. FHFs hovedkontor ligger i Tromsø.

Les om FHF i Statens eierrapport 2023

Sentrale lover, forskrifter og andre dokumenter:


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://fhf.no/