Flytoget AS

Flytoget driver persontransport med tog på strekningen fra Drammen til Oslo lufthavn. Selskapet ble opprettet i 1992 for å bygge ut Gardermobanen og har siden Oslo lufthavn åpnet i 1998 drevet persontransport på strekningen. Flytoget har hovedkontor i Oslo.

Staten er eier i Flytoget for å ha en leverandør som kan tilby transport av personer på jernbane og for å opprettholde tjenestetilbudet med tog til og fra Oslo lufthavn. Staten eier 100 prosent av aksjene i Flytoget.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. For persontogtrafikk som omfattes av forhandlingene med Jernbanedirektoratet om direktetildeling av trafikkavtaler for Østlandet er statens mål som eier bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Les om Flytoget i Statens eierrapport 2023

Nettside: https://flytoget.no/