Mesta AS

Mesta er Norges største entreprenørselskap innenfor drift og vedlikehold av vei. Selskapet har også en stor virksomhet innenfor anleggsprosjekter på vei og bane som tunnelrehabilitering, fjell- og rassikring, kai- og bruvedlikehold og veisikring. Mesta er også den største aktøren innenfor elektroarbeider på vei og tunnel. Selskapet ble skilt ut fra Statens vegvesen i 2003 og har hovedkontor i Bærum.

Staten er eier i Mesta fordi selskapet besitter viktig kompetanse for drift og vedlikehold av samferdselsinfrastruktur. Staten eier 100 prosent av aksjene i Mesta. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om Mesta i Statens eierrapport 2022

Nettside: https://www.mesta.no/