Yara International ASA

Yara International (Yara) er et globalt ledende plantenæringsselskap med en portefølje av nitrogenbaserte produkter til industriell bruk. Yara er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Staten er eier i Yara for å opprettholde et ledende industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 36,21 prosent av aksjene i Yara. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om Yara i Statens eierrapport 2023

Nettside: https://www.yara.com/