Ekspedisjonssjef Lise Sofie Woie

Adresse: Kongens gate 8, 0132 Oslo
E-post: Lise-Sofie.Woie@nfd.dep.no

Administrasjonsavdelingen