Entur AS

Aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet som skal levere salgs- og billettløsninger for jernbanen. I tillegg skal Entur levere tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle kollektivtransportselskaper i Norge, på både buss, tog, ferje, t-bane og trikk.

Som en del av jernbanereformen skal Entur AS i første omgang ha salgs- og billettløsninger for jernbanen. Entur AS har også fått i oppdrag å etablere en nasjonal reiseplanlegger som omfatter alle kollektivmidler.

Vedtekter Entur AS (29. juni 2017) (pdf)

Årsrapporter - peker til Entur AS

Nettside: https://om.entur.no/om-entur/