Avinor AS

Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Eier av statlige flyplasser og planlegger infrastrukturen i luftfarten. Yter lufthavn- og flysikringstjenester for reisende og flyselskaper og andre brukere av luftfartsanlegg.

Årsrapporter

Vedtekter for Avinor AS (14. desember 2016) (pdf)

Stortingsmelding om Avinors virksomhet - Meld. St. 30 (2016-2017) (pdf)

Nettside: http://www.avinor.no/

Til toppen