Avinor AS

Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Eier av statlige flyplasser og planlegger infrastrukturen i luftfarten. Yter lufthavn- og flysikringstjenester for reisende og flyselskaper og andre brukere av luftfartsanlegg.

Vedtekter for Avinor AS (21. juni 2021) (pdf)

Årsrapporter - peker til Avinor

Stortingsmelding om Avinors virksomhet - Meld. St. 30 (2016-2017) (pdf)

Nettside: http://www.avinor.no/