Vygruppen AS

Vygruppen AS (tidligere NSB AS) er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet.

Vygruppen er et av Noregs største transportkonsern og har i tillegg virksomhet i Sverige. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo.

Vygruppen driver persontogtrafikk i Norge i egen regi og gjennom datterselskapet Vy Gjøvikbanen AS, samt persontogtrafikk i Sverige gjennom Vy Tåg AB (tidligere Svenska Tågkompaniet AB). Persontrafikk med buss i Norge og i Sverige drives av datterselskapene Vy Buss AS og Vy AB (tidligere Nettbuss) og godstrafikk med tog drives av datterselskapet CargoNet AS. Vygruppen driver videre virksomhet innenfor områdene reiseliv og mobilitet.

Vygruppens samfunnsoppdrag er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods. Selskapet skal drive persontrafikk med tog i Norge, transport av personer og gods i Norge og andre nordiske land, og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

Vedtekter for Vygruppen AS, fastatt 5. juni 2003, sist revidert 22. mars 2019

Årsrapporter - peker til Vygruppen AS

 

Nettside: https://www.vy.no/vygruppen/om-oss