Norske tog AS

Et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet og som skal anskaffe, eie og forvalte persontogmateriell. Selskapet skal sikre lave etableringshindringer og konkurranse på like vilkår, ved å stille materiell til rådighet for togselskapene som konkurrerer om å bli tildelt de ulike trafikkpakkene. Selskapet skal også ha en rådgivende funksjon overfor staten, bl.a. ved å bistå Jernbanedirektoratet med å utrede en materiellstrategi for det fremtidige persontogtilbudet.

Vedtekter for Norske tog AS (8. juni 2021)

Årsrapporter - peker til Norske tog

Nettside: https://www.norsketog.no/