Nye Veier AS/Nye Vegar AS

Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier som binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet.

Nye Veier AS ble stiftet 4. mai 2015 og er et fullt ut statlig eid aksjeselskap.

Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser, og samferdselsministeren er selskapets generalforsamling.

Les mer om selskapet

Vedtekter (pdf)

Rammeavtale (pdf)

Årsrapport 2019 - peker til Nye Veier AS

Nettside: http://www.nyeveier.no/