Skriftlige oppgaver ved opptaksprøvene til Utenriksdepartementets aspirantkurs

Her er de skriftlige oppgavene gitt ved opptaksprøvene til Utenriksdepartementets aspirantkurs de siste fem årene.

2024

2023

2022

2021

2020