Skriftlige oppgaver ved opptaksprøvene til Utenriksdepartementets aspirantkurs

Her er de skriftlige oppgavene gitt ved opptaksprøvene til Utenriksdepartementets aspirantkurs de siste fem årene.

2022
Aspirantopptaket 2022 - oppgaver (pdf)

2021
Aspirantopptaket 2021 - oppgaver (pdf)

2020
Aspirantopptaket 2020 - oppgaver (pdf)

2019
Aspirantopptaket 2019 - oppgaver (pdf)

2018
Aspirantopptaket 2018 - oppgaver (pdf)