Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2009

 

St.prp. nr. 1 (2008 - 2009) For budsjettterminen 2009 (barne- og likestillingsdepartementets fagproposisjon)

Pressemeldinger:

  • Fedrekvoten blir utvida frå seks til ti veker
  • Økt satsing på barn og ungdom i Groruddalen
  • Styrking av tilbodet til endå fleire einslege, mindreårige asylsøkjarar
  • Styrkjer arbeidet mot diskriminering
  • Styrking av familieverntenesta
  • Meir pengar til miljømerking
  • Til toppen