Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Abelia (25.02.2005) – med 1 vedlegg

ABM-utvikling (01.03.2005)

Barne- og familiedepartementet (24.02.2005)

Diakonhjemmet høgskole (24.02.2005)

eStandardprosjektet (ingen dato)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) (24.02.2005)

Den norske forleggerforening (25.02.2005)

Forskerforbundet (22.02.2005)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) (24.02.2005)

Høgskolen i Agder (15.04.2005)

Høgskolen i Akershus (01.03.2005)

Høgskolen i Hedmark (24.02.2005)

Høgskolen i Lillehammer (25.02.2005)

Høgskolen i Nesna (25.02.2005)

Høgskolen i Oslo (23.02.2005)

Høgskolen i Telemark (25.2.2005)

Høgskulen i Sogn og Fjordane (18.02.2005)

Høgskolen Stord/Haugesund (25.02.2005)

IKT-Norge (ingen dato)

Kultur- og kirkedepartementet (23.02.2005)

Kommunal- og regionaldepartementet (28.05.2005)

KS (22.02.2005)

LO (01.03.2005)

Norsk Bibliotekforening (24.02.2005)

Forsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og
Forvaltningsorganisasjonen LINO
(25.02.2005)

Nærings- og handelsdepartementet (18.02.2005)

Noregs Mållag (25.02.2005)

Norges Blindeforbund (ingen dato)

Norsk filminstitutt (25.02.2005)

Norsk lektorlag (25.02.2005)

NRK (24.02.2005)

Norsk Studentunion (ingen dato)

NTNU (ingen dato)

Nynorsk kultursentrum (28.02.2005)

Sametinget (01.03.2005)

Samisk høgskole (15.02.2005)

Det norske Samlaget (24.02.2005)

Seniornett Norge (ingen dato)

Senter for seniorpolitikk (22.02.2005)

Statens råd for funksjonshemmede (22.02.2005)

SIU (02.03.2005)

Studentenes Landsforbund (ingen dato)

Universitets- og høgskolerådet (ingen dato)

Universitetet i Bergen (23.02.2005)

Universitetet i Bergen – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (18.02.2005)

Universitetet i Bergen – Det psykologiske fakultet (18.02.2005)

Universitetet i Bergen – Universitetsbiblioteket (18.02.2005)

Universitetet i Oslo (25.02.2005)

Universitetet i Stavanger (ingen dato)

Universitetet i Tromsø (25.02.2005)

Uninett ABC (25.02.2005)

Utdanning.no (ingen dato)

Utdanningsforbundet (17.02.2005)

Voksenopplæringsforbundet (ingen dato)

Til toppen