Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem 8. oktober.

Budsjettdokument

Hovedpressemelding

Fylkesvis oversikt

Temapressemeldinger

Infografikk

Budsjettspørsmål

  • Svar på spørsmål fra Finanskomiteen