Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 2001-2050 av 2076 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv.

  16.07.1993 Rundskriv Finansdepartementet

  R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv. Les rundskrivet her (pdf). Rundskrivet er laget i PDF-format, og du trenger derfor Acrobat Reader for å lese dokumentet. Hvis du ikke har Acrobat Reader kan den hentes her:

 • M-45/1993 - Tilskott til endret jordarbeiding mm.

  (08.07.1993)

  08.07.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-45/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 19932/07312 08.07.1993 Vedlegg: (Ingen vedlegg elektronisk) Revidert forskrift (Utgått) Revidert søknadsskjema Revidert veileder (Søknadsskjema og veileder vil

 • M-38/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

  (08.07.1993)

  08.07.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-38/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06331 08.07.1993 Erstatter rundskriv M-75/92 Vedlegg: Skjema M-0466 (ikke elektronisk) Til fylkesmennene, landbruksavdelingen og landbrukskontorene,

 • M-44/1993 - Opphevelse av forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

  (28.06.1993)

  28.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-44/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/07213 28.06.1993 Til alle veterinærer Opphevelse av forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av dyr og smitteførende

 • M-41/1993 - Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

  (15.06.1993)

  15.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-41/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06476 15.06.1993 Til alle fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med

 • M-40/1993 - Manuell utbetaling av produksjonstillegg til søkere med større dyretall enn de har rett til å ha etter husdyrkonsesjonsloven

  (10.06.1993)

  10.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-40/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06475 10.06.1993 Til alle fylkeslandbrukskontor Jordbruksetaten Manuell utbetaling av produksjonstillegg til søkere med større dyretall enn de har rett til

 • M-42/1993 - Produksjonstillegg i jordbruket - utbetaling for søknadsomgangane 10. august 1992 og 10. januar 1993

  (10.06.1993)

  10.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-42/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06622 10.06.1993 Til alle landbrukskontor og fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten Produksjonstillegg i jordbruket - utbetaling for søknadsomgangane 10.

 • M-36/1993 - Ang. forskrift om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v. - Endringer som følge av jordbruksoppgjøret

  (08.06.1993)

  08.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-36/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993706148 08.06.1993 Til alle landbrukskontor og fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten, Avløserlagene Ang. forskrift om refusjon av avløserutgifter ved sykdom

 • M-33/1993 - Rundskriv om radioaktive stoffer i kjøtt. Kjøttkontrollens bedømmelse av kontrollpliktige slakt m.v.

  (04.06.1993)

  04.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-33/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/05736 04.06.1993 Til fylkesveterinærene og de offentlige kjøttkontrollene Rundskriv om radioaktive stoffer i kjøtt. Kjøttkontrollens bedømmelse av

 • M-37/1993 - Ny forskrift for tilskott til organisert beitebruk

  (01.06.1993)

  01.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-37/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06237 01.06.1993 Forskrift utgått Til Fylkes landbrukskontorene, Jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Styret for Tiltaksfond for

 • M-35/1993 - Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i marka - ikrafttredelse

  (26.05.1993)

  26.05.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-35/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1992/04296 26.05.1993 Til fylkeslandbrukskontorene. Skogbruksetaten i Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland Kopi: Miljøverndepartementet, Fylkesrådmannen.

 • M-34/1993 - Tradisjonell bruksutbygging

  (25.05.1993)

  25.05.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-34/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/05840 25.05.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, skog- og jordbruksetaten og jordskifteverket, Statens Landbruksbank, Styringsgruppa for

 • G-72/93

  Rundskriv - Mekling i konfliktråd

  05.05.1993 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-72/93 Jnr.: 2037/93 A-A IV/khb Dato: 05.05.1993 Rundskriv – Mekling i konfliktråd Klikk her for å laste ned dokumentet (pdf) Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha

 • M-32/1993 - Investeringstilskott - EDB-rutiner for inndragning av tilskott ved arbeidsfristens utløp

  (04.05.1993)

  04.05.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-32/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/05246 04.05.1993 Til fylkes landbrukskontorene, i ordbruksetaten Investeringstilskott - EDB-rutiner for inndragning av tilskott ved arbeidsfristens utløp

 • M-30/1993 - Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier

  (30.04.1993)

  30.04.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-30/1993 Saksnr. 1992/12747 30.04.1993 Til alle forsøksringer, fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, i ordbruksetaten Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltakende norske laboratorier Ringtest 1992/93 - resultater norske

 • M-29/1993 - Avløserordningen for ferie og fritid - vedr. felles drift

  (28.04.1993)

  28.04.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-29/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/05006 28.04.1993 Til Fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten, Avløserlag Avløserordningen for ferie og fritid - vedr. felles drift

 • Retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner i henhold, til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster av 21 juni 1963 nr. 12 (kontinentalsokkelloven).

  Rundskriv

  01.04.1993 Rundskriv Nærings- og fiskeridepartementet

  Rundskriv Retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner i henhold, til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster av 21 juni 1963 nr. 12 (

 • M-27/1993 - Kapittel 1142 post 71.3 - Tilskott til jordbruksveger - innvilgningsfullmakt 1993

  (31.03.1993)

  31.03.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-27/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/03126 31.03.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten Kapittel 1142 post 71.3 - Tilskott til jordbruksveger -

 • M-26/1993 - Statstilskudd til stammekvisting (kunstig kvisting). Dispensasjon

  (26.03.1993)

  26.03.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-26/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/03950 26.03.1993 Til Fylkeslandbrukskontora, skogbruksetaten Statstilskudd til stammekvisting (kunstig kvisting). Dispensasjon Det dispenseres med dette fra

 • M-25/1993 - Ekstraordinær investeringsstøtte til skogbruket første halvår 1993 - endret støtte pr. M3 av virket tømmer fra 28. Mars 1993.

  (26.03.1993)

  26.03.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-25/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1992/14362 26.03.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene, Skogbruksetaten Ekstraordinær investeringsstøtte til skogbruket første halvår 1993 - endret støtte pr. M3 av

 • M-20/1993 - Tilskudd til barnehager — midler for 1993

  (23.03.1993)

  23.03.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-20/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/02214 23.03.1993 Til fylkeslandbrukskontorene, jordbruks-og skogbruksetat Tilskudd til barnehager – midler for 1993 Rundskrivet er lagt ut som PDF –

 • M-24/1993 - Bovin virusdiare/mucosal disease

  12.03.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-24/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/03214 12.03.1993 Til alle fylkesveterinærene Bovin virusdiare/mucosal disease Landbruksdepartementet har besluttet å delegere til fylkes­veterinærene

 • M-22/1993 - Tilskott til drivstoffanlegg med beredskapslager 1993

  (09.03.1993)

  09.03.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-22/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/03079 09.03.1993 Til alle Fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten Tilskott til drivstoffanlegg med beredskapslager 1993 11992 ble det

 • M-21/1993 - Forlenging av arbeidsfrist (fornying) - nydyrking, grøfting og jordbruksveger

  (08.03.1993)

  08.03.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-21/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/03052 08.03.1993 Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten Forlenging av arbeidsfrist (fornying) - nydyrking, grøfting og

 • M-28/1993 - BVD/MD-prosjektet, forutsetninger for oppheving av restriksjoner, dekning av kostnader, informasjon.

  (31.03.1993)

  01.03.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-28/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/04139 31.03.1993 Til alle veterinærene BVD/MD-prosjektet, forutsetninger for oppheving av restriksjoner, dekning av kostnader, informasjon. Den 11. desember

 • M-19/1993 - Tekniske miljøtiltak i landbruket - kvoter for 1993 og praktisering av ny revidert forskrift, gitt 21.08.92

  (18.02.1993)

  18.02.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-19/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/02209 18.02.1993 Vedlegg (PDF) Til fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, jordbruksetaten, Statens landbruksbank mfl. Tekniske miljøtiltak i

 • M-17/1993 - Tilskudd til praktikanter i landbruket

  (16.02.1993)

  16.02.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/02138 16.02.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene, jord- og skogbruksetat Tilskudd til praktikanter i landbruket Landbruksdepartementet har nå foretatt den

 • M-16/1993 - Endring vedrørende krav om koordinatfesting av jordprøver

  (10.02.1993)

  10.02.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/01305 10.02.1993 Til alle forsøksringer, fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, jordbruksetaten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Endring

 • M-14/1993 - Produksjonstillegg i jordbruket — utbetaling for søknadsomgangen pr. 31.7.92

  (08.02.1993)

  08.02.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/01465 08.02.1993 Til Alle landbrukskontor og fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten Produksjonstillegg i jordbruket – utbetaling for søknadsomgangen pr.

 • M-15/1993 - Manuelle utbetalinger av produksjonstillegg for søknadsomgangen pr. 31.7.91

  (08.02.1993)

  08.02.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-15/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/01467 08.02.1993 Til alle fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten Manuelle utbetalinger av produksjonstillegg for søknadsomgangen pr. 31.7.91 Søknader om

 • M-13/1993 - Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1993

  (01.02.1993)

  01.02.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/01431 01.02.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene, Skogbruksetaten Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1993 Landbruksdepartementet har bestemt at 20% av

 • M-12/1993 - Investeringstilskott - utbetalingsfullmakter 1993

  (25.01.1993)

  25.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/01128 25.01.1993 Til fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten Investeringstilskott - utbetalingsfullmakter 1993 Rundskrivet er lagt ut som PDF –

  M-10/1993 - Rundskriv om nye bestemmelser for transport av levende dyr til EF

  (22.01.1993)

  22.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00965 22.01.1993 Til alle veterinærer mfl. Rundskriv om nye bestemmelser for transport av levende dyr til EF Bestemmelsene i EF direktiv 91/628/EØF om

 • M-11/1993 - Tilskudd til praktikanter i landbruket

  (21.01.1993)

  21.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00097 21.01.1993 Vedlegget ligger i rundskrivet Til Fylkeslandbrukskontorene, landbrukskontorene, jord-og skogbruksetat Tilskudd til praktikanter i

 • M-6/1993 - Avløserutvalg i fylkene

  (21.01.1993)

  21.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00486 21.01.1993 Til Fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten, Avløserutvalg, Avløserlag Avløserutvalg i fylkene Funksjonstiden for

 • M-9/1993 - Tilskott til jordbruksveger - utbetalingsfullmakt 1993

  (20.01.1993)

  20.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00847 20.01.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten Tilskott til jordbruksveger - utbetalingsfullmakt 1993 Rundskrivet er lagt ut som PDF –

 • M-3/1993 - Tilskott til rydding av frukttrefelt 1993

  (15.01.1993)

  15.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00367 15.01.1993 Til alle fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, jordbruksetaten Tilskott til rydding av frukttrefelt 1993 Ved jordbruksoppgjeret blei det

 • M-8/1993 - Kontroll av investeringstilskott - rapportering og resultater

  (15.01.1993)

  15.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-8/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00665 15.01.1993 Til alle Fylkeslandbrukskontorene, Jordbruksetaten Kontroll av investeringstilskott - rapportering og resultater Innhold Frist for

 • M-5/1993 - Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket - fordeling av fylkeskvoter for 1993

  (14.01.1993)

  14.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-5/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00487 14.01.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i

 • M-7/1993 - Konvertering av større investeringstilskott - oppgaver og tidsplan

  (13.01.1993)

  13.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1993 Saksnr. 1993/00489 13.01.1993 Til fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten Konvertering av større investeringstilskott - oppgaver og tidsplan Rundskrivet i PDF Med hilsen Martin Holtung Jarleif Norheim Saksbehandler:

 • M-1/1993 - Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for refusjonsperioden 1993

  (13.01.1993)

  13.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00067 13.01.1993 Til alle landbrukskontor og fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for

 • M-2/1993 - Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter som ikke får tilskudd

  (06.01.1993)

  06.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00117 06.01.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten Omsetningsrådet m. fl. Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter

 • M-96/1992 - De nye allmenningslovene

  Ikrafttredelse og orientering

  30.11.1992 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • Rundskriv H-19/92

  Granskning av forhold i kommunalforvaltningen.

  26.11.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hovedsiktemålet med rundskrivet er å søke å klargjøre hva statlig granskning innebærer, og når det kan være aktuelt å iverksette slik granskning - sett i forhold til fylkesmannens tilsyns- og kontrollfunksjon og til granskning i kommunens egen regi.

 • G-149/92

  Kunngjøring i Norsk Lovtidend - Regionale og lokale forskrifter m v

  28.10.1992 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RUNDSKRIV G-149/92 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Dato: 28.10.1992 Jnr. 6944/92 A-JT KiB/cdj Fylkesmennene Kommunene Kunngjøring i Norsk Lovtidend - Regionale og lokale forskrifter m.v. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Hva skal

 • Kunngjøring i Norsk Lovtidend

  27.10.1992 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RUNDSKRIV G-148/92 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Dato: 28.10.1992 Jnr. 6944/92 A-JT KiB/cdj Statsministerens kontor Departementene Direktorater 1. Innledning Justisdepartementet har fra 1. mai 1992 overtatt redaksjonsansvaret for Norsk

 • Kulturminnevern og planlegging etter plan­ og bygningsloven

  13.10.1992 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

 • Rundskriv H-17/92

  Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

  11.01.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til Fylkesmennene og kommunene Nr. H-17/92 Vår ref. 92/5956 B Dato 29.09.1992 Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven Innhold 1. Innledning 2. Fvl § 42 4. Nærmere om skjønnsutøvelsen 5. Om saksbehandling

 • Rundskriv H-08/92

  Om lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven)

  06.01.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Eiere av tivoli og fornøyelsesparker Kontrollører av tivoliinnretninger Kommunene Fylkesmennene Nr. H-8/92 Vår ref. 92/2085 B Dato 15.05.1992 Om lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven) Innhold

 • T-1/90 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven til å forlenge midlertidig forbud mot deling og byggearbeid uten begrensing (§ 33)

  01.02.1990 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til fylkesmennene Rundskrv nr. T-1/90 01.02.1990 I medhold av § 13 fjerde ledd første punktum og etter samråd med Forbruker- og administrasjonsdepartementet har Miljøverndepartementet gjort følgende vedtak: Den begrensning i fylkesmannens

Til toppen