Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementetet

Viser 1951-2000 av 2071 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-19/1994 - Tilskott til jordbruksveger

  (23.02.1994)

  23.02.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-19/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/2011 23.02.1994 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingene og kommunene Tilskott til jordbruksveger De senere årene er det innvilget tilskott til jordbruksveger

 • M-18/1994 - Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket - fordeling av fylkeskvoter for 1994

  (21.02.1994)

  21.02.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-18/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/01775 21.02.1994 Til alle fylkesmenn og kommuner Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket - fordeling av fylkeskvoter for

 • M-25/1994 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - foreløpige kvoter for 1994.

  (16.02.1994)

  16.02.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-25/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/02902 16.02.1994 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank m.fl. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - foreløpige kvoter for 1994.

 • M-16/1994 - Produksjonstillegg i jordbruket -utbetaling for søknadsomgangen pr. 31.07.93

  (04.02.1994)

  04.02.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/01367 04.02.1994 Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommuner, landbruksforvaltningen Produksjonstillegg i jordbruket -utbetaling for søknadsomgangen

 • M-7/1994 - Avløserordningen, ny versjon av skjema M-367

  (13.01.1994)

  31.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00218 31.01.1994 Til alle Fylkesmenn, Landbruksavd., Landbrukskontorene Avløserordningen, ny versjon av skjema M-367 Vedlagt følger ny versjon av M-367. Vi

 • M-14/1994 - Ny forskrift om tilskott til organisert beitebruk

  (28.01.1994)

  28.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00971 28.01.1994 Til alle Fylkesmenn, Landbruksavdelingen alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag, Norsk Sau- og Geitalslag Tiltaksfond

 • M-12/1994 - Areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr - reduksjon ved svak drift (§ 4.3)

  (28.01.1994)

  28.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00670 28.01.1994 Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax. Du kan også bestille pr. telefon. E-post:

 • M-13/1994 - Utbetaling av tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1994 (kap. 1140 og kap. 1142)

  (25.01.1994)

  25.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00870 25.01.1994 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingene Utbetaling av tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1994 (kap. 1140 og kap. 1142)

 • M-11/1994 - Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter som ikke får tilskudd

  (18.01.1994)

  18.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1994 Saksnr. 1994/00444 18.01.1994 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten, Omsetningsrådet m. fl. Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, frakttilskudd for frukt, tilskudd til fruktlager og

 • M-6/1994 - Delegasjon og retningslinjer for sertifisering av fjørfebesetninger og rugerier

  (18.01.1994)

  18.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00216 18.01.1994 Til alle veterinærer Delegasjon og retningslinjer for sertifisering av fjørfebesetninger og rugerier Delegasjon Fylkesveterinæren er fra 4.

 • M-10/1994 - Endring av forskrift om tilskott til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfor

  (17.01.1994)

  17.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00431 17.01.1994 Til Norges pelsdyralslag, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Styringsgruppa for tilskott til pelsdyrforlag Endring av forskrift

 • M-2/1994 - Tilskott til rydding av frukttrefelt 1994

  (13.01.1994)

  13.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00040 13.01.1994 Til fylkesmennene, landbruksavdelinga og kommunane Tilskott til rydding av frukttrefelt 1994 Ved jordbruksoppgjeret i 1993 blei det sett av

 • M-78/1993 - Sammenslåing av forskrift for tilskott til leplanting og forskrift for tilskott til tekniske miljøtiltak i landbruket

  (12.01.1994)

  12.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-78/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13433 12.01.1994 Til alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, kommuner Kopi: Statens Landbruksbank, SFFL Sammenslåing av forskrift for tilskott til leplanting

 • M-9/1994 - Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1994

  (12.01.1994)

  12.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00377 12.01.1994 Til Fylkesmennene Landbruksavdelingen Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1994 Landbruksdepartementet har bestemt at 20% av brutto

 • M-76/1993 - Ny forskrift om Iandbruksvikarvirksomhet

  (10.01.1994)

  10.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-76/1993 Saksnr. 1993/13408 10.01.1994 Til Fylkesmannens Landbruksavdeling, Landbruksforvaltningen i kommunen, Avløserlagene Ny forskrift om Iandbruksvikarvirksomhet Vedlagt følger ny forskrift om landbruksvikarvirksomhet. (Ikke

 • M-1/1994 - Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for refusjonsperioden 1994

  (10.01.1994

  10.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00036 10.01.1994 Til Fylkesmannens landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for

 • M-3/1994 - Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

  (05.01.1994)

  05.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00042 05.01.1994 Til alle Fylkesmenn, Landbruksavdelingen og alle kommuner Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

 • M-80/1993 - Forskrift om jordbruksfrø

  (31.12.1993)

  31.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-80/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13443 31.12.1993 Til Såvareforretningene, Fylkesmannen, Landbruksavdelingene, Landbrukskontorene m.fl. Forskrift om jordbruksfrø Vedlagt følger et eksemplar

 • M-79/1993 - Forskrift om hagebruksfrø

  (31.12.1993)

  31.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-79/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13442 31.12.1993 Til Såvareforretningene, Fylkesmannen, Landbruksavdelingene, Landbrukskontorene m.fl. Forskrift om hagebruksfrø Vedlagt følger et eksemplar

 • M-81/1993 - Forskrift om såkorn

  (31.12.1993)

  31.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-81/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13446 31.12.1993 Til Såvareforretningene, Fylkesmannen, Landbruksavdelingene, Landbrukskontorene m.fl. (Forskriften er utgått) Forskrift om såkorn Vedlagt

 • M-74/1993 - Refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag

  (28.12.1993)

  28.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-74/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13216 28.12.1993 Til: Fylkesmannens, Landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget Refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag Dette rundskrivet

 • M-71/1993 - Produksjonstillegg i jordbruket - søknadsomgangen 10.01.1994

  (27.12.1993)

  27.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-71/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/12425 27.12.1993 Til Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommunen, landbruksforvaltningen Produksjonstillegg i jordbruket - søknadsomgangen 10.01.1994 I

 • M-75/1993 - Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

  (21.12.1993)

  21.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-75/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13289 21.12.1993 Til Alle landbrukskontor, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio Omleggings- og

 • M-67/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

  (16.12.1993)

  16.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-67/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/12080 16.12.1993 Vedlegg: Skjema M-0466 (PDF) Til fylkesmennene, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten, m fl . Oppfølging

 • M-72/1993 - Avløserlag som har arbeidsgiveransvar - Forvaltning, regnskap, rapporter og tilsyn m-72/93

  (16.12.1993)

  16.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-72/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/12750 16.12.1993 Til alle: Fylkesmenn, Landbruksavd., Landbrukskontor, Avløserlag, Avløserutvalg, Firma som selger regnskapsprogram Avløserlag som har

 • M-68/1993 - Endringar i forskriftene for pristilskot på mjølk - ny forskrift om tilskot til geitmjølk ved lokal foredling

  (14.12.1993)

  14.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-68/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/11084 14.12.1993 Til Fylkesmannen v/Landbruksavdelingen Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag Endringar i forskriftene for pristilskot på mjølk - ny

 • M-73/1993 - Beregning av erstatning for svikt i honningproduksjon

  (10.12.1993)

  10.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-73/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/12873 10.12.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • Del II-nr. 2/1993

  Konfliktråd. Regler og retningslinjer om megling i konfliktråd.

  06.12.1993 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv Del II-nr. 2/1993 Dato: 06.12.1993 Konfliktråd. Regler og retningslinjer om megling i konfliktråd Klikk her for å laste ned dokumentet (pdf) Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må

 • M-69/1993 - Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon og vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m m.

  (03.12.1993)

  03.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-69/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/02372 03.12.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • M-63/1993 - Kontroll av investeringstilskott - Rapportering og resultater

  (18.11.1993)

  18.11.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-63/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/11614 18.11.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen Kontroll av investeringstilskott - Rapportering og resultater Innhold: Kontroll av

 • M-66/1993 - Valg av allmenningsstyre i bygdeallmenninger og statsallmenninger

  (17.11.1993)

  17.11.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-64/1993 - Ny forskrift om transporttilskott i skogbruket

  (11.11.1993)

  11.11.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-64/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/11811 11.11.1993 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening, Norsk Virke A/S, Drammen, Norsk Virke A/S, Skogn,

 • M-59/1993 - Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon og vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m m.

  (03.11.1993)

  03.11.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-59/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08670 03.11.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • M-57/1993 - Satser for årsverktillegg for husdyrproduksjon

  (16.10.1993)

  16.10.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-57/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/10802 16.10.1993 Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her Satser for årsverktillegg for husdyrproduksjon </p

 • M-58/1993 - Rapport om regnskap og tilsyn 1992 for avløserlag

  (15.10.1993)

  15.10.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-58/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/11195 15.10.1993 Vedlegg (PDF) Til: Fylkesmannens Landbruksavdeling, Landbrukskontorene, Jordbruksetaten, Avløserutvalgene, Avløserlagene

 • M-56/1993 - Avlingsmengder - prognoser for 1993

  (30.09.1993)

  30.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-56/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/10214 30.09.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning,

 • M-54/1993 - Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og slakterivirksomhet og utøvelse av offentlig kjøttkontroll

  22.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-54/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09950 22.09.1993 Til Det kommunale næringsmiddeltilsyn, fylkesveterinærene og distriktsveterinærene Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og

 • T-6/93 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet vedrørende lovlighetskontroll etter kommuneloven. Vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser

  21.09.1993 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Rundskriv T-­6/93 21.09.93 Det vises til rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993 fra Kommunal og arbeidsdepartementet om overføring av myndighet etter kommuneloven mv. Nr. 4 A i rundskrivet (s. 6­10)

 • M-55/1993 - Føresegner for landbruksstyra

  R-364 (20.09.1993)

  20.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-55/1993 R-364 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999993 50041 DIV September 1995 Til fylkeslandbruksstyra og fylkesmennene Føresegner for fylkeslandbruksstyra Landbruksdepartementet gjev med dette nye

 • M-52/1993 - Informasjon om oppnevning av ny Kontaktgruppe

  (17.09.1993)

  17.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-52/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09676 17.09.1993 Vedlegg: Oversikt over medlemmer, varamedlemmer og sekretær i Kontaktgruppa Medlemmer og varamedlemmer i Kontaktgruppa for

 • Rundskriv H-50/93

  Plan- og bygningslovens § 107: Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning.

  12.09.1993 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til Fylkesmennene og kommunene Nr. H-50/93 Vår ref. 92/5477 B Dato 14.12.1993 Plan- og bygningslovens § 107: Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning. Innhold 1.

 • M-49/1993 - Oppheving av forskrifter om mædi

  (20.08.1993)

  20.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-49/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08869 20.08.1993 Til alle veterinærer Oppheving av forskrifter om mædi Med virkning fra 1. september 1993 oppheves Forskrifter om forbod mot å føra/flytta

 • M-48/1993 - Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-48/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08865 19.08.1993 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for

 • M-47/1993 - Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier - supplerende test

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-47/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1992/12747 19.08.1993 Til alle forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, landbrukskontorene, i jordbruksetaten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og

 • R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv.

  16.07.1993 Rundskriv Finansdepartementet

  R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv. Les rundskrivet her (pdf). Rundskrivet er laget i PDF-format, og du trenger derfor Acrobat Reader for å lese dokumentet. Hvis du ikke har Acrobat Reader kan den hentes her:

 • M-45/1993 - Tilskott til endret jordarbeiding mm.

  (08.07.1993)

  08.07.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-45/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 19932/07312 08.07.1993 Vedlegg: (Ingen vedlegg elektronisk) Revidert forskrift (Utgått) Revidert søknadsskjema Revidert veileder (Søknadsskjema og veileder vil

 • M-38/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

  (08.07.1993)

  08.07.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-38/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06331 08.07.1993 Erstatter rundskriv M-75/92 Vedlegg: Skjema M-0466 (ikke elektronisk) Til fylkesmennene, landbruksavdelingen og landbrukskontorene,

 • M-44/1993 - Opphevelse av forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

  (28.06.1993)

  28.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-44/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/07213 28.06.1993 Til alle veterinærer Opphevelse av forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av dyr og smitteførende

 • M-41/1993 - Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

  (15.06.1993)

  15.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-41/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06476 15.06.1993 Til alle fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med

 • M-40/1993 - Manuell utbetaling av produksjonstillegg til søkere med større dyretall enn de har rett til å ha etter husdyrkonsesjonsloven

  (10.06.1993)

  10.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-40/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06475 10.06.1993 Til alle fylkeslandbrukskontor Jordbruksetaten Manuell utbetaling av produksjonstillegg til søkere med større dyretall enn de har rett til

Til toppen