Gjeldsforfølgningsrett

Tolkningsuttalelser om inkassoloven