Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

 • Rammebetingelser for elektronisk handel

  24.11.1998 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Grunnlagsdokument Problemområder og problemstillinger knyttet til lov og regelverk for elektronisk handel. Innhold Forord Sammendrag 1. Innledning 2. Sentrale prinsipper og policyspørsmål 3. Tillit og tiltro til elektronisk handel 4. Grunnregler for

 • A brief summary of the 1997 evaluations

  01.09.1998 Rapport Utenriksdepartementet

 • Utdanningspermisjon

  21.08.1998 Rapport Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Utredning fra et partssammensatt utvalg oppnevnt i statsråd 21. august 1998 Avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 7. desember 1998 Til Kommunal- og regionaldepartementet Ved kongelig resolusjon av 21. august 1998 ble det oppnevnt et

 • Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi

  09.06.1998 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi 9. juni 1998 Innholdsfortegnelse Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi - Bakgrunn for arbeidet og oppfølging 1. Bakgrunn 2. Rammebetingelsene for næringen 3. Mål og satsingsområder 4.

 • Follow-up plan for handling the year 2000 problem in Norway

  03.04.1998 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

 • T-1210 Utvikling av fem miljøbyer

  Midtveisrapport

  27.01.1998 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  INNHOLD Forord SAMMENDRAG - ERFARINGER OG ANBEFALINGER 1. MILJØBYARBEIDET GENERELT 2 MILJØBYENE 3. SATSINGSOMRÅDENE, arbeidet i de seks faggruppene Vedlegg: Informasjonsmateriale produsert fra miljøverndepartementet i prosjektperioden Mål i

 • Oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet

  16.01.1998 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Plandokument Regjeringens oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet 21. april 1998 K-0611B SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. PLANENS MÅL 3. ÅR 2000 PROBLEMET - HVA ER DET ? 4. ANSVAR OG JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL ÅR 2000-PROBLEMER 5. OPPFØLGING

 • Handlingsplan for IT på kulturområdet 1998 - 2001

  13.10.1997 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Handlingsplan for økt inntak av lærlinger i forsvaret 1997

  01.10.1997 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

 • T-1193 Handel, tilgjengelighet og bymiljø

  Handel, tilgjengelighet og bymiljø - Fakta og innspill til en sentrumspolitikk.

  26.08.1997 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  T-1193 ISBN 82-457-0160-2 Denne rapporten er utarbeidet som et ledd i Miljøbyprogrammet. Samspill og konflikt mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø er kjernespørsmål i debatten om utvikling av byenes sentrumsområder. Diskusjoner og

 • T-1194 Fylkesplanlegging

  Sammen om fylkesplanleggingen. Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet samarbeidet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og statlige etater om fylkesplanleggingen

  18.08.1997 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rapport fra det interdepartementale arbeidsutvalget for Bioenergi

  21.01.1997 Rapport Energidepartementet

 • EØS-komiteens beslutninger i 1996

  31.12.1996 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1996.

 • T-1161 Sentrumsutvikling i små tettsteder

  01.12.1996 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Regionfelt Østlandet - konsekvensutredning

  (Dokumentet har egen design og navigasjon)

  22.11.1996 Rapport Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/regfelt/")

 • Utvikling av sykkelbyer

  Rapport og råd fra Sykkelbyprosjektet, 1996

  17.07.1996 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  ISBN: 82-7704-035-0 Forord Rapporten «Utvikling av sykkelbyer» er utarbeidet etter oppdrag fra Rådet for Sykkelbyprosjektet. Formålet er å gi råd til norske byer som ønsker å utvikle seg til sykkelbyer. Rapporten gir viktige innspill i arbeidet med

 • EØS-komiteens beslutninger i 1995

  31.12.1995 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1995.

 • T-1115 Nasjonalt program for utvikling av fem miljøbyer

  10.07.1995 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

 • EØS-komiteens beslutninger i 1994

  31.12.1994 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1994.

 • T-924 Miljøbyen 1991

  Miljøby- og sysselsettingsprosjektet 1991

  17.11.1992 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  T-924/ 1992 ISSN 0801-2768 Utvikling av miljøbyer er et nytt arbeidsfelt for Miljøverndepartementet. I 1991 ble det gjennom departementet formidlet 32 mill. kroner i ekstraordinære sysselsettingsmidler til miljøbytiltak i ti utvalgte kommuner. I

 • Side 192 av 193
 • Side 192 av 193