Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 261-280 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EU tror melkevolumet vokser

  11.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-Kommisjonen har lagt frem en rapport om markedsutsiktene for landbruksvarer. Kommisjonens rapport om markedsprognosene for 2013/2014 viser at melkeproduksjonen vil fortsette å vokse fram til 2015. Produksjonen av storfekjøtt og gris viser en svak

 • Priv. til red: Statsministeren orienterer Stortinget mandag

  11.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Mandag 14. oktober ca. kl. 10.40 vil statsminister Jens Stoltenberg be om ordet i Stortinget etter finanstalen, for å gi en meddelelse om at hans regjering vil søke avskjed. Regjeringens avskjedssøknad vil bli innlevert i ekstraordinært statsråd på

 • Vedtak i sju småkraftsaker

  11.10.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet sju vedtak i klagesaker som gjelder småkraftutbygging. I fem av sakene gis det konsesjon, slik at det skal bygges ut i underkant av 56 GWh fornybar energi, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 2800

 • Nye regler åpner for amatørbygde kjøretøy

  11.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy er nå vedtatt. Det betyr at privatpersoner kan få adgang til å bygge kjøretøyer til eget bruk, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

 • Gratulerer OPCW med Nobels fredspris

  11.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Jeg gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, Organisasjonen som skal sikre verden mot bruk av kjemiske våpen, OPCW. Organisasjonen har oppnådd nær global oppslutning om forbudet mot våpen som forårsaker umenneskelige lidelser, sier

 • Deler ut 2,1 millionar til digital kompetanse

  11.10.2013 Nyheit Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Fornyingsminister Rigmor Aasrud deler ut eingongsstønad på 2,1 millionar kroner til små- og mellomstore prosjekt og kompetansetiltak retta mot vaksne som ikkje er på nett.

 • Strategi for å styrke konkurranseevnen i skogsektoren - SKOG22

  11.10.2013 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  I Meld. St. 39 (2012-2013) Mangfold av vinnere, som nærings- og handelsminister Trond Giske la fram i juni 2013, fremgår det at Regjeringen vil opprette en bred og helhetlig strategi for skognæringen - Skog22. Landbruks- og matdepartementet

 • Nye matfrø i sikkerhet på Svalbard

  11.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som denne uken ble fraktet inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder frøprøver fra Tyskland, Thailand, Colombia, India og Nigeria.

 • Tungt bidrag til sikkerheten

  11.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte torsdag Kystjegerkommandoen i Harstad. - Dette er en ung, men svært profesjonell avdeling som ved sine hyppige deployeringer til Afghanistan har fått stor erfaring på kort tid, sier

 • Rapport fra konferansen "Du ser det ikke før du tror det"

  11.10.2013 Nyhet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  21. august i år ble konferansen "Du ser det ikke før du tror det - tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år arrangert". Konferansen hadde et særlig blikk på barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Nå kommer rapporten fra konferansen

 • Strategi for å styrke konkurranseevnen i skogsektoren - SKOG22

  11.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Meld. St. 39 (2012-2013) Mangfold av vinnere, som ble lagt fram av Næringsminster Trond Giske i juni 2013, fremgår det at Regjeringen vil opprette en bred og helhetlig strategi for skognæringen - Skog22. Landbruks- og matdepartementet oppnevner nå

 • Bekymret over utviklingen i Libya

  10.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Bortføringen av Libyas statsminister Ali Zeidan gir økt grunn til bekymring for den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Libya, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Libyas statsminister Ali Zeidan ble torsdag morgen meldt bortført. Noen

 • Foreslår meklingsordning for minstepris

  10.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet sender på høyring forskrifter til den nye fiskesalslagslova.

 • Global kvikksølvavtale vedtatt

  10.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Den nye Minamata-konvensjonen om kvikksølv ble i dag vedtatt i Kumamoto, Japan. Norge var blant mange land som signerte avtalen. - Avtalen betyr mindre kvikksølv i miljøet. Kvikksølv kan blant annet påføre barn hjerneskade, og avtalen er derfor

 • Presseinvitasjon: Kulturminister Hadia Tajik legger fram kulturbudsjettet for 2014

  10.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Hadia Tajik legger mandag 14. oktober fram regjeringens kulturbudsjett for 2014.

 • Bedre kontroll med innsamlinger til gode formål

  10.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Innsamlingsregisteret ble etablert i 2009 for å styrke folks tillit til seriøse innsamlinger. PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført en evaluering av Innsamlingsregisteret. PwC konkluderer med at det bør innføres gradert registreringsplikt

 • Tryggere veger med mer midtrekkverk

  10.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen endrer nå retningslinjene for bruk av midtrekkverk slik at flere veger skal kunne få midtrekkverk. Dette vil kunne redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

 • Ledig stilling som teatersjef ved Riksteatret

  10.10.2013 Nyhet Kulturdepartementet

  Nåværende riksteatersjef går av etter endt åremål, og vi søker hennes etterfølger for åremålsperioden 2015 - 2020.

 • ØKOSLO - Økouke i Oslo

  10.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fra 14. - 20. oktober arrangeres den største satsningen på økologisk mat og landbruk noensinne i Oslo. I en hel uke vil ØKOSLO arrangere matlagingskurs, smaksverksted, debatter, bygdefest på Bygdøy, matmarked, seminarer, bake- og ystekurs,

 • Vinner av Norsk Gardsost 2013

  10.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Geiterømme fra Stordalen gardsbruk i Tinn i Telemark ble kåra til årets produkt under landsutstillinga til Norsk Gardsost som i år ble avvikla samtidig med Dyrsku’n i Seljord 12. - 15. september.