Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 261-280 av 102370 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Foreslår å videreføre rekonstruksjonsloven for å hjelpe levedyktige bedrifter

  24.09.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I begynnelsen av koronapandemien foreslo regjeringen å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene. Regjeringen legger i dag frem en lovproposisjon med forslag om å videreføre

 • FNs Toppmøte om matsystemer

  24.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs Toppmøte om matsystemer åpnet i New York torsdag og varer frem til fredag ettermidag.

 • Staten tilbyr Nordkapp kommune hjelp i rettssak

  24.09.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Hålogaland lagmannsrett skal avgjøre om Scandic Hotels AS må ha tillatelse fra Nordkapp kommune for å kreve inn parkeringsavgift på Nordkapp-platået. Staten har nå besluttet å erklære partshjelp til kommunen i rettssaken.

 • Politiet får nytt virkemiddel i kampen mot terror

  24.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger fram forslag til samtykke til ratifikasjon av en protokoll knyttet til Dublin- og Eurodac-samarbeidet og tilhørende forslag til endringer i utlendingsloven.

 • Norge, Sverige og Danmark fordyper sitt operative forsvarssamarbeid

  24.09.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Danmark har undertegnet en avtale som forsterker samarbeidet om operasjonsplanlegging.

 • Regjeringen ønsker alternativer til taksameter i drosje

  24.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker en seriøs drosjenæring, som er trygg for passasjer og sjåfør, som sikrer sjåførene riktig pris for tjenesten og som rapporterer riktig til skattemyndighetene. Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for nye tekniske løsninger som

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 39

  24.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2021.

 • Norge godtar koronasertifikater fra Israel

  24.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Israel er nå koblet til EUs løsning for koronasertifikat, som betyr at Norge godtar sertifikatene fra Israel.

 • Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis

  24.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16.

 • Tilbake til normalen i skoler og barnehager

  24.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på

 • Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

  24.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

 • Sesongarbeidere kan bli i Norge ut året

  24.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen har besluttet at sesongarbeidere som ikke kan reise hjem på grunn av koronarestriksjoner i hjemlandet, kan bli i Norge ut året.

 • UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober

  24.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.

 • UD lanserer app for deg som skal ut og reise

  24.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  «Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app.

 • Det er klart for ØKOUKA

  24.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I en uke fremover feires mangfoldet innen norsk økologisk matproduksjon og landbruk, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. I midtpunktet står formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon. I Oslo arrangeres Økouka for niende gang med

 • Regjeringen forlenger støtteordningene for idrett og frivillighet ut 2021

  24.09.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  -Jeg er svært glad for at vi kan gi idretten og frivilligheten denne tryggheten i tilfelle smittevernrestriksjoner legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

 • Vil ha klarere og tydeligere regler for å inndra utbytte fra gjengkriminalitet

  24.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i straffelovens kapittel om inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. Endringene vil gjøre reglene klarere og lettere å bruke, og på den måten kunne bidra til mer effektiv inndragning av

 • Proposisjon om gratis influensavaksine for personer i risikogruppene

  24.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har lagt fram en proposisjon for Stortinget med forslag om å sikre at personer i risikogruppene for alvorlig sykdom får tilbud om gratis influensavaksine og vaksinasjon. For dem uten frikort blir det 50 kroner i egenandel.

 • Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges

  24.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Perioden med utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger ved fravær på grunn av eller mistanke om koronasmitte forlenges.

 • Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

  24.09.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag forlenget varigheten av de midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 31. oktober 2021.