Historisk arkiv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane overtok fra 1. januar 2017 alt ansvaret for søknads- og saksbehandlingen av statlig partitilskudd på lokalt og regionalt nivå. Etter denne dato sendes det derfor ikke ut rundskriv i saken til øvrige fylkesmenn. Satsene vil bli kunngjort på partiportalen.no

Historiske rundskriv: