§ 8-1 - Adgangen til å utdele utbytte etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-1 før det er fastsatt årsregnskap for det forrige regnskapsåret

Saksnummer: 2001/10900 EP TO

 

Dato: 20.12.2001

 

Adgangen til å utdele utbytte etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-1 før det er fastsatt årsregnskap for det forrige regnskapsåret

Vi viser til brev 28. november 2001. Vi er av den oppfatning at det ikke er adgang til å utdele utbytte før det er fastsatt årsregnskap for det forrige regnskapsåret. Dette innebærer at det i 2002 ikke kan utdeles utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2000. Vi mener dette følger av ordlyden i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-1. En slik forståelse har også støtte i forarbeidene til aksjeloven 1957, jf. Innstilling fra Aksjelovkomiteen av 1947 s. 102.