NOU 2007: 11

Studieforbund – læring for livet

Til innholdsfortegnelse

1 Studieforbund og medlemsorganisasjoner

Aftenskolen Høyres Studieforbund

 • Høyres Hovedorganisasjon

 • Høyres Studenterforbund

 • Senior Høyres Landsforbund

 • Unge Høyres Landsforbund

Akademisk Studieforbund (AKS)

 • Arkitektenes Fagforbund

 • Bibliotekarforbundet

 • Den norske kirkes presteforening

 • Den norske lægeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den norske Veterinærforening

 • Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • NITO

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Forskerforbundet

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Naturviterforbundet

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Politiets Fellesforbund

 • Samfunnsviternes fagforening

 • Samfunnsøkonomenes Fagforening

 • Siviløkonomene

 • TEKNA

 • Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund

 • Utdanningsforbundet

AOF Norge

 • Arbeiderbevegelsens Presseforbund

 • Arbeidernes Edruskapsforbund

 • Arbeidernes Ungdomsfylking

 • Det norske Arbeiderparti

 • EL & IT Forbundet

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Folkets Hus Landsforbund

 • Forbundet for Ledelse og Teknikk

 • Foreningen Norden

 • Foreningen Norges Døvblinde

 • Framfylkingen

 • Handel og Kontor i Norge

 • Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet

 • Industri Energi

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • LO-Stat

 • Musikernes fellesorganisasjon

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Handikapforbunds Ungdom

 • Norges Kristne Arbeideres Forbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges Velforbund

 • Norsk Arbeidsmandsforbund

 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Jernbaneforbund

 • Norsk Lokomotivmannsforbund

 • Norsk Nærings-og Nytelsesmiddelarbeider­forbund

 • Norsk Post- og kommunikasjonsforbund

 • Norsk Sjømannsforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Transportarbeiderforbund

 • Norsk Treindustriarbeiderforbund

 • Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, NISO

 • Skolenes Landsforbund

Bygdefolkets Studieforbund (BSF)

 • Geno

 • Landbrukets Forsøksringer

 • Norges Birøkterlag

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Bondelag

 • Norges Bygdeungdomslag

 • Norges Pelsdyralslag

 • Norges Skogeierforbund

 • Norsk Sau- og Geit

 • Norsvin

Folkekulturforbundet (FOLK)

 • Båtlaget Braute

 • DIS - Norge

 • Forbundet KYSTEN

 • Fortidsminneforeningen

 • HATS

 • Kringkastingsringen

 • LUFS - Landslaget for nærmiljøskolen

 • Landslaget for lokalhistorie

 • Landslaget lokalhistorie i skolen

 • Noregs Mållag

 • Noregs Ungdomslag

 • Norges Husflidslag

 • Norges museumsforbund

 • Norsk Amatørteaterforbund

 • Norsk Forening for Fartøyvern

 • Norsk Forening for Kulturhistorisk Sverd­fekting

 • Norsk Kulturarv

 • Norsk Målungdom

 • Norsk Quilteforbund

 • Norsk Selskap For Fotografi

 • Organisasjon for Scenekjempere i Norge

 • Rosegården Teaterhus

 • Samenes Folkeforbund

 • Vestlandske Teatersenter

 • Vestnorsk Kulturakademi

Fremskrittspatriets Studieforbund (FrS)

 • Fremskrittspartiet

 • Fremskrittspartiets ungdom

Frikirkelig studieforbund (FSF)

 • De Frie Evangeliske Forsamlinger

 • Den Nordisk Katolske Kirke

 • Det Norske Baptistsamfunn

 • Det Norske Misjonsforbund

 • Foreningen Losen Ressurssenter

 • Frelsesarmeens Studieforbund

 • Josvakirkens Studieråd

 • Kirken av Guds Nåde Studieråd

 • Kristent Fellesskap Bergens Studieforbund

 • Kristen Tjeneste Studieråd

 • Livets Senter Studieråd

 • Maran Ata Norge

 • Menigheten Karisma Senters Studieråd

 • Metodistkirken

 • Navigatørene NHH

 • Norges Kristne Råd

 • Norges Unge Katolikker

 • Ny Generasjon

 • OmsorgSenteret

 • Pinsevennenes Studieråd

 • Sentermenigheten i Asker Studieråd

 • Stiftelsen Kraft

 • Studentforeningen Navigatørene

 • Sørlandskirken Studieråd

 • Troens Liv Bibelsenters Studieråd

 • Ungdom i Oppdrags Studieråd

 • Vineyard Norge Studieråd

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)

 • ADHD-foreningen

 • Afasiforbundet i Norge

 • Autismeforeningen i Norge

 • Cerebral Parese Foreningen

 • Dysleksiforbundet i Norge

 • Foreningen for Hjertesyke Barn

 • Foreningen for Kroniske Smertepasienter

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for Søvnsykdommer

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

 • Landsforeningen for Huntingtons Sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for Overvektige

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 • Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge

 • Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselhemmede/Døvblinde

 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og ­Pårørende

 • Marfanforeningen

 • Mental Helse Norge

 • Morbus Addisons Forening

 • Multipel Sklerose Forbundet i Norge

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Diabetesforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Migreneforbund

 • Norges Myalgisk Encefalopati Forening

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

 • Norsk Forening for Nevrofibromatose

 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

 • Norsk interesseforening for Stamme

 • Norsk Lymfødemforening

 • Norsk Psoriasisforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Thyreoideaforbund

 • Norsk Tourette Forening

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

 • Rådgivning om Spiseforstyrrelser

 • Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

 • Vestlandske Blindeforbund

Idrettens Studieforbund

 • Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

 • Norges Amerikansk Fotballforbund og Cheerleading Forbund

 • Norges Badminton Forbund

 • Norges Bandyforbund

 • Norges Basketballforbund

 • Norges Biljardforbund

 • Norges Bokseforbund

 • Norges Bordtennisforbund

 • Norges Bowlingforbund

 • Norges Bryteforbund

 • Norges Bueskytterforbund

 • Norges Castingforbund

 • Norges Curlingforbund

 • Norges Cycleforbund

 • Norges Danseforbund

 • Norges Dykkeforbund

 • Norges Fekteforbund

 • Norges Fotballforbund

 • Norges Fri-idrettsforbund

 • Norges Frisbeeforbund

 • Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund

 • Norges Gang- og Mosjonsforbund

 • Norges Golfforbund

 • Norges Gymnastikk- og Turnforbund

 • Norges Hundekjørerforbund

 • Norges Håndballforbund

 • Norges Ishockeyforbund

 • Norges Judoforbund

 • Norges Kampsportforbund

 • Norges Kickboxing Forbund

 • Norges Klatreforbund

 • Norges Luftsportsforbund

 • Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund

 • Norges Motorsportsforbund

 • Norges Orienteringsforbund

 • Norges Padleforbund

 • Norges Roforbund

 • Norges Rugbyforbund

 • Norges Rytterforbund

 • Norges Seilforbund

 • Norges Skiforbund

 • Norges Skiskytterforbund

 • Norges Skytterforbund

 • Norges Skøyteforbund

 • Norges Snowboardforbund

 • Norges Softball og Baseball Forbund

 • Norges Squashforbund

 • Norges Studentidrettsforbund

 • Norges Styrkeløftforbund

 • Norges Svømmeforbund

 • Norges Tennisforbund

 • Norges Triathlonforbund

 • Norges Vannskiforbund

 • Norges Vektløfterforbund

 • Norges Volleyballforbund

Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS)

 • Kristelig Folkeparti

 • Kristelig Folkepartis Kvinner

 • Kristelig Folkepartis Ungdom

Norsk Kristelig Studieråd (NKrS)

 • Den norske kirkes menigheter

 • Blå Kors i Norge

 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke

 • Kateketforeningen, Den norske kirkes undervisningsforbund

 • Sjømannskirken/Den norske kirke i utlandet

 • Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn

 • Kristkirkenettet

 • Normisjon

 • Det norske Misjonsselskap

 • Indremisjonsforbundet

 • Den Norske Israelmisjon

 • Guds menighet Vegårdshei

 • IKO - Kirkelig pedagogisk senter

 • KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • Kirkens SOS i Norge

 • KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

 • Norges Kristelige Folkehøgskolelag

 • Norges Kristelige Student og Skoleungdoms­lag

 • Norges KFUK/KFUM

 • Norges KFUK/KFUM Speidere

 • Norsk Luthersk Misjonssamband

 • Norsk Søndagsskoleforbund

 • Norges Kristelige Studentforbund

 • Det Norske Bibelselskap

 • Victorine - Døråpner

Musikkens studieforbund

 • AKKS Norge

 • De unges Orkesterforbund

 • Foreningen Musikk fra livets begynnelse

 • Foreningen Norske Kordirigenter

 • Korpsnett Norge

 • Landsforbundet Dissimilis

 • Landslaget for Spelemenn

 • Musikk i Skolen

 • Musikkens Venners Landsforbund

 • Norges Barne- og Ungdomskorforbund

 • Norges Kirkesangforbund

 • Norsk country musikk forbund

 • Norsk Festivalsangerforbund

 • Norsk forening for musikkterapi

 • Norsk jazzforum

 • Norsk Kammermusikkforbund

 • Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund

 • Norsk Munnspillforum

 • Norsk Rockforbund

 • Norsk Sangerforbund

 • Norsk sangerforum

 • Norsk Suzukiforbund

 • Norsk Viseforum

 • Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund

 • Norske Trekkspilleres Landsforbund

 • Rytmisk Musikkforum

 • Ung Kirkesang

Samisk Studieutvalg (SOL)

 • Norske Samers Riksforbund

Sjøsamisk Studieforbund (SSF)

 • Kystfolkets Studieorganisasjon

 • Urfolkets studieorganisasjon

Senterpartiets Studieforbund (SPS)

 • Senterkvinnene

 • Senterpartiet

 • Senterungdommen

Sosialistisk Opplysningsforbund (SO)

 • Alta Sangvirkelag

 • Art of Living

 • Ang Passang

 • Bevegelsen for Sosialisme

 • Biologisk dynamisk forening

 • Blandakoret Nordaførr

 • Camphillbevegelsen

 • Change the World

 • Kunstskolen på Rotvoll

 • Foreningen for livsveiledning og selvutvikling

 • Norske økosamfunn

 • Fritt Helsevalg

 • Forum ny skole

 • Fosnafolk

 • Hadeland Interkommunale Korforening

 • Helseforum for Kvinner

 • Holitisk forbund

 • Hypatia

 • International Kvinneliga for Fred og Frihet

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • Islamic Relief Norge

 • Koret Oslo Ø

 • Koret Rause Røster

 • Landsforeningen for Lesbisk og Homofil fri­gjøring

 • Landsorganisasjonen for Romanifolket

 • Mixdur

 • Nettverkskreditt BA

 • Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi

 • Norsk gardsost

 • Om Så Kor

 • OIKOS-Økologisk Landslag

 • Radio Nova

 • RadiOrakel

 • Raudt Kor på Stord

 • Rødstrupen

 • Samorganisasjonen for film og teater

 • Sandnes og Jæren Sosialistiske Kor

 • Sangkoret Villvin

 • Sareptas Krukke

 • Sosialistisk Kor i Oslo

 • Sosialistisk Ungdom

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Sosialistisk Studentlag

 • Sarp"azz

 • Vestkanten Sosialistiske Kor

 • Vincent Lunges Institutt

 • VSOB Lilleaker

Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU)

 • Acem Studieorganisasjon

 • ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

 • Ensliges Landsforbund

 • Finansforbundet

 • Grafill

 • Human-Etisk Forbund

 • Junior Chamber Norway

 • KFO

 • Landslaget for norskundervisning

 • Maskinentreprenørenes forbund

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norges Helsedansforbund

 • Norges Korforbund

 • Norges Musikkkorps Forbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk Filmklubbforbund

 • Norsk Radio Relæ Liga

 • Norske Kunstforeningers Landsforbund

 • Organisasjonen Voksne for barn

 • Parat

 • Stafo

Populus – studieforbundet folkeopplysning

 • Adopsjonsforum

 • Afghanistankomiteen i Norge

 • Aleneforeldreningen

 • Antifascistisk Aksjon

 • Arbeidernes Kommunistparti

 • Attac

 • Blå Kors Ungdom

 • CISV Norges Internasjonale barneleire

 • Demokratisk Alternativ

 • Den internasjonale kampanjen for iranske kvinners rettigheter - Norge

 • Den irakiske kurdiske asylsøker og flyktningeorganisasjon i Norge

 • Det Hvite Bånd

 • Det norske Hedningesamfunn

 • Det Norske Totalavholdsselskap

 • DNTs Barneforbund

 • Dyrebeskyttelsen Norge

 • Elevorganisasjonen

 • Europeisk Ungdom

 • Folkeakademienes Landsforbund

 • Folkereisning mot Krig

 • Forbundet Mot Rusgift

 • Foreningen for kunstterapi

 • Foreningen vi som har et barn for lite

 • Fremtiden i Våre Hender

 • Hyperion n4h

 • Håndverksted for barn og unge

 • Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser

 • Interesseorganisasjon for Barn av Nordmenn i utlandet

 • Internasjonale Sosialister

 • IOGT-J Norge

 • IOGT Norge

 • Juvente

 • Kampanjen mot diskriminering av innvandrerkvinner – kvinneaktivister fra Iran

 • Komiteen for et fritt Irak

 • Kurdernes venner

 • Kvinnefronten

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Landsforbundet Teatrets venner

 • Latin-Amerikagruppene i Norge

 • LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

 • Libra Helse - og Kostholdsorganisasjon

 • Miljøpartiet De Grønne

 • Motorførernes Avholdsforbund

 • Motorførernes Avholdsforbund Ungdom

 • Nei til EU

 • Norges Fredslag

 • Norges Fredsråd

 • Norsk Helse og Avholdsforbund

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norsk Esperantoforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Integrativ Terapi

 • Norsk Forening for psykosynteseterapeuter

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Fredssenter

 • Norsk Frilynt Ungdomsforbund

 • Norsk Læreravholdslag

 • Norsk Permakulturforening

 • Norske Kvinners Sanitetsforening (Nord-Trøndelag krets)

 • Palestinakomiteen i Norge

 • Parsamtalenettverket

 • PRESS

 • Revolusjon!

 • Rød Ungdom

 • Rød Valgallianse

 • SOS Rasisme

 • Studentenes Landsforbund

 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

 • Tamil Development Network of Norway

 • Ungdom mot EU

 • Ungdom mot Narkotika

 • Utviklingsfondet - Spire

Studieforbundet natur og miljø (N&M)

 • Den Norske Turistforening

 • Den norske Rhododendronforening

 • Det Kgl. Selskap for Norges Vel

 • Det norske hageselskap

 • Det norske Skogselskap

 • 4H Norge

 • Grønn Hverdag

 • Hest og Helse

 • Natur og Ungdom

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Kaninavlsforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges speiderforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Botanisk Forening

 • Norsk Kennel Klub

 • Norsk Ornitologisk Forening

 • Norsk Roseforening

 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

Venstres Opplysningsforbund (VO)

 • Norges Liberale Studentforbund

 • Norges Unge Venstre

 • Norges Venstrekvinnelag

 • Venstres Hovedorganisasjon

Til forsiden