EU-delegasjonens halvårsrapport for klima og miljø - våren 2022

Rapport fra miljørådene Kaya Grjotheim og Tom O. Johnsen

Våren 2022 i EU har vært preget av Russlands invasjon av Ukraina og høye energipriser knyttet til dette. Dette har ikke redusert kraften i EUs grønne giv. I løpet av forrige halvår stemte Rådet og Europaparlamentet frem forhandlingsposisjoner på mange sentrale regelverksforslag innen klima og miljø.

De har nå, hver for seg, tatt stilling til det meste av klimapakken «Klar for 55» som skal bidra til at EU når sine nye klimamål for 2030 på minst 55 prosent sammenlignet med 1990 og karbonnøytralitet i 2050. Dessuten har Rådet og Europaparlamentet bestemte seg for sine posisjoner til batteriforordningen og forordningen for avskogingsfrie produkter. De såkalte trilogforhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen er nå allerede i gang eller nært forestående.

Kommisjonen foreslo også flere klima- og miljøregelverk forrige vår. Blant annet vil Kommisjonen ha mer bærekraftige produkter og la derfor frem forslag til revidert økodesigndirektiv. På samme tidspunkt fremmet Kommisjonen et forslag til et nytt direktiv som skal styrke forbrukerens rolle i det grønne skifte ved at hen får større rettigheter og bedre informasjon. Sammen med flere andre forslag fra Kommisjonen så vil dette være viktig for overgangen til en mer sirkulær økonomi i Europa. Kommisjonen la også frem nye forslag til nye regler som skal sikre bedre klimabeskyttelse og renere miljø, gjennom strengere regler for bruk av kortlevde klimagasser og begrensning av utslipp fra industrien. I tillegg la Kommisjonen rett før ferien frem et forslag om restaurering av natur.

Våren 2022 var også da Norge og EU offentliggjorde en felleserklæring om styrket samarbeid om klima og industri. I erklæringen sier kommisjonspresident Ursula von der Leyen, klimakommisær Frans Timmermans og statsminister Jonas Gahr Støre at de har en intensjon om sammen å lage en «grønn allianse».

Les mer om klima- og miljøagendaen i EU våren 2022 i halvårsrapporten.