Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

§ 2-38: Fritaksmetoden - rekkevidden av regelen om 3 prosent inntektsføring

Vedrørende ny regel om inntektsføring omfatter inntekt som er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-38.

Vi viser til din henvendelse av 11. november 2008 om forslaget til endring i skatteloven § 2-38 sjette ledd. Forslaget innebærer at tre prosent av inntekt som er skattefri etter skatteloven § 2-38, likevel skal anses som skattepliktig inntekt. I henvendelsen spør du om overføring av aksjer innen skattekonsern etter skatteloven § 11-21 vil omfattes av forslaget.

Den nye regelen om inntektsføring omfatter inntekt som er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-38. Inntekt som er fritatt for beskatning etter skatteloven § 11-21 om konserninterne overføringer omfattes etter vår vurdering ikke av den nye regelen om inntektsføring av tre prosent av den skattefrie inntekten.


Med hilsen
Frode Kristiansen  e.f.
lovrådgiver

Hilde Widerberg
seniorrådgiver

Til toppen