Høring - datalagring

Høringsnotat om datalagring er nå sendt på høring, med høringsfrist 12. april 2010. Notatet er utarbeidet av Samferdselsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i fellesskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2010

Viser 1-100 av 132 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2