Høring Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2005Aetat
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeids- og sosialdepartementet
Barneombudet
Borgerrettsstiftelsen
Datatilsynet - ingen merknader
Den norske kirke - ingen merknader
Den Norske kirke/Kirkerådet/Mellom kirkelig råd/Samisk kirkelig råd
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fagforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon - ingen merknader
Forbrukerombudet
Foreningen 2 foreldre
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Oslo og Akershus- ingen merknader
Handel og servicenæringens hovedorganisasjon
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet - ingen merknader
Husbanken - ingen merknader
Høyesteretts kontor – ingen merknader
Innovasjon Norge – ingen merknader
Justisdepartementet
Klagenemnda for likestilling
Kontaktutvalget mellom innvandrer og myndigheter
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kommunikasjonsforeningen - ingen merknader
Kvinneuniversitetet
Kvinneuniversitetet Nord
Landbruks- og matdepartementet - ingen merknader
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret2 merknader
LO i Norge
Mangfold i arbeidslivet
Menneskerettsalliansen
Miljødepartementet - ingen merknader
Moderniseringsdepartementet
NITO
Nordland fylkeskommune
Norges Handikapforbund
Norske boligbyggelags landsforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk kvinnesaksforening
Norsk presseforbund
Norsk Studentunion
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nærings- og handelsdepartementet - ingen merknader
Næringslivets hovedorgansisasjon
OBOS
Olje- og energidepartementet - ingen merknader
Politidirektoratet
Riksadvokaten - ingen merknader
Rikstrygdeverket
Rogaland fylkeskommune - ingen merknader
Samferdselsdepartementet - ingen merknader
Senter for senior politikk
Senter mot etnisk diskriminering
Skien kommune- ingen merknader
Sola kommune
Sosial- og helsedirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
SSB i Oslo – ingen merknader
Syvendedags adventistsamfunn
Trondheim kommune
Union
Utdanningsforbundet
Utdannings- og forskningsdepartementet - ingen merknader
Utenriksdepartementet – ingen merknader
Utlendingsdirektoratet
Vefsn kommune
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund