Høring — forslag om midlertidig endring i friskoleloven — stopp for godkjenning av frittstående skoler — forslag om endring i fagskoleloven

Høringsfrist: 31.01.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Høringsuttalelser vil bli publisert etter hvert som de kommer inn til departementet.


Mottatte høringsuttalelser i alfabetisk ordning:

Abelia

Abelia – Forum for fagskoler

Advokatfirmaet Tømmerdal & Co DA

Akershus fylkeskommune: brev | vedlegg

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Askøy kommune

Aure og Hemne montessoriforening BA

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Barratt Due musikkinstitutt

Bergen kommune: Brev | Vedlegg

Birralee International School Trondheim

Bjørkly Skole

Buskerud fylkeskommune: brev | vedlegg

Design Instituttet

Diakonhjemmet Høgskole

Drammen kommune

Eid kommune

Elevorganisasjonen

Einar Granum Kunstfagskole

Fagforbundet

Falkensten skole BA

Finnøy kommune

Fiskeri- og kystdepartementet

Foreldreutvalget for grunnskolen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forum for kunstfaglig utdanning

Forsvardepartementet

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Østfold

Gjennestad Gartnerskole

Hamnvåg Montessoriskole

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Harstad Montessoriforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemne kommune

Horten kommune

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høyanger kommune: brev | vedlegg

John Bauer Norge AS: brev | vedlegg

Justis- og politidepartementet

Jærtun Lutherske Friskole

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kongsberg International School

Kristelig gymnasium

Kristiansand kommune

Kristne Friskolers Forbund

Kultur- og kirkedepartementet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Larvik kommune

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)

Meråker kommune

Musikernes fellesorganisasjon

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nes kommune

Nidaros Private Ungdomsskole

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Noroff

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Lektorlag

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen

Norsk Montessoriforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon: brev | vedlegg

Oppland fylkeskommune: brev | vedlegg

Oslo kommune

Overhalla kommune

Ringsaker kommune

Ringsaker Montessoriskole

Rogaland fylkeskommune

Samferdselsdepartementet

Skolenes landsforbund

Spin Off Forstudium i dans

St. Paul skole

Statens lånekasse for utdanning

Stavanger kommune: brev | vedlegg

Steinerskolene i Norge

Stiftelsen Norges Byggskole

Stiftelsen Romsdal Ungdomsskole

Sør-Trøndelag fylkeskommune: brev | vedlegg 1 | vedlegg 2

Telemark fylkeskommune: brev | vedlegg 1 | vedlegg 2 | vedlegg 3

Toten Montessoriskole

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Tryggheim skular

Unio

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitets- og høgskolerådet

Urtehagen grunnskole

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Vats friskole

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune: brev | vedlegg

Vestnes kommune

Våler kommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Østfold fylkeskommune

Østre Toten kommune: brev | vedlegg

Ålesund kommune