Høring om endringer i alkoholloven m.m.

Resultat: Ot.prp nr 86 (2003-2004). Lovendringer trer i kraft 1. juli 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Høringsuttalelsene i pdf-format:

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Arbeidernes Edruskapsforbund
Bamble kommune
Bensinhandlernes Bransjeforening
Bjugn kommune
Bryggeri og mineralvannforeningen
Coop Norge AS
Det norske Totalavholdsselskap
Datatilsynet
Drammen kommune: om alkoholloven og om serveringsloven
Flekkefjord kommune
Forbrukerombudet
Foreningen Bedre Uteliv med vedlegg
Forsvarsdepartementet
Fredrikstad kommune
Froland kommune
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Gulen kommune med tilleggsdokument
Handel og kontor i Norge
Handelens Ølsalgsråd
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Haugesund kommune
Holmestrand kommune
Hotell og restaurantarbeiderforbundet
IOGT
Justisdepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Kommunal- og regionaldepartementet
Kristiansand kommune
Landsorganisasjonen i Norge
Larvik kommune
Lenvik kommunevedlegg 1
MIRA-Senteret
Nord-Aurdal kommune
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Handikapforbund, Halden
Norsk Petroleumsinstitutt
Nærings- og handelsdepartementet
NTNU
Oslo Kommune
Porsgrunn kommune
Reiselivsbedriftenes landsforening: om alkohollovenom serveringsloven
Rendalen kommune
Sarpsborg kommune
Senter mot etnisk diskriminering
Skedsmo kommune med vedlegg
Skien kommune
Sosial- og helsedirektoratet
Sysselmannen på Svalbard
Sørum kommune
Sysselmannen på Svalbard
Trondheim kommunevedlegg 1vedlegg 2
Trysil kommune
Universitetet i Bergen Dok1Dok2Dok3Dok4Dok5
Vennesla kommune
Vestfold
Vin- og Brennevinsleverandørenes forening
Vinmonopolet
Ålesund kommune

Ingen merknader fra:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Elverum kommune
Fiskeridepartementet
Frogn kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Helsetilsynet
Hole kommune
Miljøverndepartementet
Namsos kommune
Næringslivets hovedorganisasjon, viser til uttalelser fra Reiselivsbedriftenes landsforening og Bryggeri og mineralvannforeningen over
Randaberg kommune
Rauma kommune
Samfunns- og Næringslivsforsikring AS
SSB
Steinkjer kommune
Tinn kommune
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet