Høring - Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden på høring. Departementet ber om merknader til høringsnotatet innen 7. juni 2019. Bakgrunnen for at departementet avviker fra vanlig høringsfrist på tolv uker, er at lovforslaget i all hovedsak allerede har vært på høring. Vi viser til høringen av NOU 2013: 6 God handelsskikk i dagligvarekjeden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.06.2019