Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven

Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat. Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.05.2021

Viser 1-100 av 10509 treff.

  • Side 1 av 106
  • Side 1 av 106