Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018 med endringer pr. 1. mai 2017

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått to hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat.

Utskriftsvennlig versjon: