Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått to hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat.

Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne (pdf)

Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat (pdf)

Tidligere utgaver av Hovedtariffavtalen i staten