Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått to hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat.

Tidligere utgaver av Hovedtariffavtalen i staten