Hovedtariffavtalene i staten 16. september 2020 - 30. april 2022

Hovedtariffavtalen i staten for LO Stat, Unio og YS Stat, og hovedtariffavtalen for Akademikerne er vedtatt for tariffperioden 2020-2022.

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene.  

Utskriftsvennlig versjon:

Statsansatte som ikke er med medlemmer av organisasjonene nevnt ovenfor, og som derfor ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i hovedtariffavtale, skal følge hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat.

Embets- og statsansatte som er tatt ut av hovedtariffavtalene, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt i egen kontrakt.

Se også: