Meld. St. 18 (2012–2013)

Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 8. mars 2013 om Lange linjer – kunnskap gir muligheter blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside