Meld. St. 23 (2019–2020)

Nordisk samarbeid

Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges vanligvis fram årlig. Denne meldingen omhandler arbeidet med Nordisk ministerråds visjon 2030, som ble vedtatt av de nordiske statsministrene i august 2019. Kapittel tre til fem i meldingen beskriver oppfølgingen av visjonens tre strategiske prioriteringer: «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et inkluderende Norden». Kapittel fem belyser annet nordisk samarbeid.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no