Meldinger til Stortinget

Meld. St. 23 (2019–2020)

Nordisk samarbeid

Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges vanligvis fram årlig. Denne meldingen omhandler arbeidet med Nordisk ministerråds visjon 2030, som ble vedtatt av de nordiske statsministrene i august 2019. Kapittel tre til fem i meldingen beskriver oppfølgingen av visjonens tre strategiske prioriteringer: «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et inkluderende Norden». Kapittel fem belyser annet nordisk samarbeid.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget