Meld. St. 29 (2016–2017)

Perspektivmeldingen 2017

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 31. mars 2017 om Perspektivmeldingen 2017 blir sendt Stortinget.

Til forsiden