NOU 2001: 24

Ny livsforsikringslovgivning— Utredning nr. 7 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

2 De nye pensjonslovene – oversikt over rettskilder

Nedenfor følger en oversikt over viktige rettskilder vedrørende lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon og lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) med tilhørende endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) og andre lover.

2.1 Lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Forarbeider:

 • NOU 1998: 1 Utkast til lov om foretakspensjon

 • Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) Lov om foretakspensjon

 • Innst. O. nr. 50 (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om lov om foretakspensjon

 • Besl. O. nr. 55 (1999-2000) Lov om foretakspensjon

Endringer:

1.1 Lov av 15. desember 2000 nr. 97 om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Jf. også tilhørende endring i skatteloven ved lov av 15. desember 2000 nr. 95.

Forarbeider:

 • Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) Om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) avsnitt 18.10

 • Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte- og avgiftsopplegget 2001 – lovendringer

 • Innst. O. nr. 23 (2000-2001) Skatte- og avgiftsopplegget 2001 – lovendringer

 • Besl. O. nr. 29 (2000-2001) (vedrørende skatteloven)

 • Besl. O. nr. 31 (2000-2001) (vedrørende lov om foretakspensjon)

1.2 Lov av 21. desember 2000 nr. 107 om endringer i lov om foretakspensjon

Forarbeider:

 • NOU 2000: 13 Årlig kjøp av ferdig betalt alderspensjon

 • Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) Om lov om endringer i lov om foretakspensjon mv.

 • Innst. O. nr. 39 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v.

 • Besl. O. nr. 55 (2000-2001) Endringer i lov om foretakspensjon

1.3 Lov av 15. juni 2001 nr. 40 om endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

Forarbeider:

 • Ot.prp. nr. 42 (2000-2001) Om lov om endring i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

 • Innst. O. nr. 85 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

 • Besl. O. nr. 96 (2000-2001) Endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

1.4 Lov av 15. juni 2001 nr. 41 om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

Forarbeider:

 • Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

 • Innst. O. nr. 110 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

 • Besl. O. nr. 97 (2000-2001) Endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

2.2 Lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Forarbeider:

 • NOU 1999: 32 Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

 • Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) Om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

 • Innst. O. nr. 2 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

 • Besl. O. nr. 3 (2000-2001) Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Endringer:

2.1 Lov av 15. juni 2001 nr. 40 om endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

Forarbeider:

 • Ot.prp. nr. 42 (2000-2001) Om lov om endring i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

 • Innst. O. nr. 85 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

 • Besl. O. nr. 96 (2000-2001) Endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

2.2 Lov av 15. juni 2001 nr. 41 om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

Forarbeider:

 • Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

 • Innst. O. nr. 110 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

 • Besl. O. nr. 97 (2000-2001) Endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

Til dokumentets forside