NOU 2019: 23

Ny opplæringslov

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Opplæringslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. september 2017 for å revidere opplæringsloven.

Utvalget legger med dette fram sin utredning og forslag til ny lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Utredningen er enstemmig.

Oslo 13. desember 2019

Jon Christian Fløysvik Nordrum leder

Anne Lise Fimreite

Arly Hauge

Morten Holmboe

Karin Tverå Juvik

Åslaug Krogsæter

Sølvi Mausethagen

Kjetil Moen

Jan Merok Paulsen

Ingvild Rønn Sætre

Cathrine Børnes sekretariatsleder

Gro Hexeberg Dahl

Elisabeth Harlem Eide

Maria Elisabeth Grønli

Marte Heggelund

May Britt Myhren

Gøril Liland Rongved

Susanne Sollie

Til forsiden