NOU 2019: 23

Ny opplæringslov

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil – fra dagens lov til lovforslaget

Oversikten speiler bestemmelsene i dagens opplæringslov og forslaget til ny opplæringslov med hensyn til hvilke forhold de enkelte reglene gjelder. Speilingen sier for øvrig ingenting om innholdsmessige likheter eller forskjeller mellom dagens lov og forslaget til ny opplæringslov. Når det står «–» betyr det at det aktuelle forholdet ikke er foreslått regulert i forslaget til ny opplæringslov. Det kan for eksempel være fordi det er overflødig å regulere forholdet eller fordi det foreslås at reglene flyttes til forskrift.

Opplæringsloven av 1998

Forslag til ny opplæringslov

Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m.

§ 1-1

§ 1-2

§ 1-2 første til tredje avsnitt

§ 1-1 andre avsnitt

§ 1-2 fjerde avsnitt

§ 22-3 andre avsnitt

§ 1-3

§ 10-1

§ 1-4

§ 10-2 tredje avsnitt

§ 1-5

§ 23-3

§ 1-6

§ 1-4 første avsnitt

Kapittel 2. Grunnskolen

§ 2-1 første avsnitt

§§ 3-1 første avsnitt og 3-2 første avsnitt

§ 2-1 andre avsnitt første og andre setning

§ 3-1 andre avsnitt

§ 2-1 andre avsnitt tredje og fjerde setning

§ 3-2 andre avsnitt

§ 2-1 andre avsnitt femte setning

§ 3-2 tredje avsnitt

§ 2-1 tredje avsnitt første setning

§§ 3-1 første avsnitt og 3-2 første avsnitt første setning

§ 2-1 tredje avsnitt andre til fjerde setning

§ 3-4

§ 2-1 fjerde avsnitt første setning

§§ 3-1 første avsnitt og 3-2 første avsnitt første setning

§ 2-1 fjerde avsnitt andre setning

§ 3-2 tredje avsnitt

§ 2-1 femte avsnitt

§ 3-7

§ 2-2 første avsnitt

§ 1-4

§ 2-2 andre avsnitt første setning

§ 1-4

§ 2-2 andre avsnitt andre setning

§ 2-2 tredje avsnitt

§ 13-1 første avsnitt

§ 2-2 fjerde avsnitt første og andre setning

§ 13-1 andre avsnitt

§ 2-2 fjerde avsnitt tredje setning

§ 2-2 femte avsnitt

§ 2-3 første og andre avsnitt

§ 2-3 tredje avsnitt første og andre setning

§ 1-4

§ 2-3 tredje avsnitt tredje setning

§ 3-3 andre avsnitt tredje setning

§ 2-3 fjerde avsnitt første setning

§ 2-2 andre avsnitt første setning

§ 2-3 fjerde avsnitt andre og tredje setning

§ 2-3 femte avsnitt

§ 2-3 a første avsnitt

§ 2-3 a andre til fjerde avsnitt

§ 13-7 tredje og fjerde avsnitt

§ 2-3 a femte avsnitt

§ 2-6

§ 2-3 a sjette avsnitt

§ 2-4 første avsnitt

§ 13-7 første og andre avsnitt

§ 2-4 andre og tredje avsnitt

§ 2-4 fjerde avsnitt første setning

§ 13-7 andre avsnitt

§ 2-4 fjerde avsnitt andre setning

§ 2-5 første avsnitt første og andre setning

§ 13-4 andre avsnitt

§ 2-5 første avsnitt tredje setning

§ 4-1 andre avsnitt andre setning

§ 2-5 andre avsnitt

§ 2-5 tredje avsnitt første og andre setning

§ 4-1 andre avsnitt

§ 2-5 tredje avsnitt tredje setning

§ 2-5 fjerde avsnitt

§ 4-1 tredje avsnitt

§ 2-5 femte avsnitt

§ 4-1 fjerde avsnitt

§ 2-5 sjette avsnitt

§ 4-1 første avsnitt

§ 2-5 sjuende avsnitt

§ 2-6

§§ 4-4 og 1-4

§ 2-7

§§ 4-3 og 1-4

§ 2-8 første til tredje avsnitt

§ 4-6

§ 2-8 fjerde avsnitt

§ 2-8 femte avsnitt

§ 4-7

§ 2-9. (Oppheva med lov 9 juni 2017 nr. 38.)

§ 2-10. (Oppheva med lov 9 juni 2017 nr. 38.)

§ 2-11

§ 3-2 fjerde og femte avsnitt

§ 2-12 første avsnitt

§ 20-1 første avsnitt første, andre og fjerde setning

§ 2-12 andre og tredje avsnitt

§ 20-2

§ 2-12 fjerde avsnitt

§ 20-3

§ 2-12 femte avsnitt

§ 20-1 første avsnitt tredje setning

§ 2-13

§ 20-5

§ 2-14

§§ 4-5, 10-11 og 1-4

§ 2-15

§ 3-5

§ 2-16

Kapittel 3. Vidaregåande opplæring

§ 3-1 første avsnitt første og andre setning

§ 6-1 første avsnitt første og andre setning

§ 3-1 første avsnitt tredje setning

§ 6-1 andre avsnitt tredje setning

§ 3-1 første avsnitt fjerde setning

§ 3-1 andre avsnitt

§ 3-1 tredje avsnitt

§ 6-1 tredje avsnitt første setning

§ 3-1 fjerde avsnitt

§ 6-5 første avsnitt

§ 3-1 femte avsnitt

§ 6-5 andre avsnitt

§ 3-1 sjette avsnitt første setning

§ 6-1 andre avsnitt andre setning

§ 3-1 sjette avsnitt andre setning

§ 3-1 sjuende avsnitt

§ 3-1 åttende avsnitt

§ 6-1 fjerde avsnitt

§ 3-1 niende avsnitt

§ 6-7

§ 3-1 tiende avsnitt

§ 6-1 tredje avsnitt tredje og fjerde setning

§ 3-1 ellevte avsnitt

§ 6-6

§ 3-1 tolvte avsnitt

§ 6-9

§ 3-2 første avsnitt

§ 1-4

§ 3-2 andre avsnitt

§ 13-1 første avsnitt

§ 3-2 tredje avsnitt første og andre setning

§ 13-1 andre avsnitt

§ 3-2 tredje avsnitt tredje setning

§ 3-2 fjerde avsnitt

§ 3-3 første avsnitt

§§ 6-2 første avsnitt og 1-4

§ 3-3 andre avsnitt

§ 6-2 andre avsnitt

§ 3-3 tredje avsnitt første og andre setning

§ 6-2 tredje avsnitt første setning

§ 3-3 tredje avsnitt tredje setning

§ 1-4

§ 3-3 fjerde avsnitt første setning

§ 6-2 tredje avsnitt andre setning

§ 3-3 fjerde avsnitt andre setning

§ 6-2 fjerde avsnitt

§ 3-3 femte avsnitt første setning

§ 6-2 tredje avsnitt tredje setning

§ 3-3 femte avsnitt andre setning

§ 3-3 sjette avsnitt

§ 3-4 første avsnitt

§§ 6-2 fjerde avsnitt, 6-4 andre avsnitt og 1-4

§ 3-4 andre avsnitt første setning

§ 2-2 andre avsnitt første setning

§ 3-4 andre avsnitt andre og tredje setning

§ 3-4 tredje avsnitt

§ 3-4 a

§ 21-3

§ 3-5

§ 21-2

§ 3-6 første avsnitt første og andre setning

§ 9-4 første avsnitt

§ 3-6 første avsnitt tredje setning

§ 3-6 andre avsnitt

§ 9-4 andre avsnitt

§ 3-7. (Oppheva med lov 9 juni 2017 nr. 38.)

§ 3-8. (Oppheva med lov 9 juni 2017 nr. 38.)

§ 3-9

§§ 7-3 og 1-4

§ 3-10

§§ 7-4, 10-11 og 1-4

§ 3-11

§ 20-1 andre avsnitt

§ 3-12 første til tredje avsnitt

§ 7-5

§ 3-12 fjerde avsnitt

§ 3-12 femte avsnitt

§ 7-6

§ 3-13

Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift

§ 4-1 første avsnitt

§ 4-1 andre avsnitt

§ 8-1 andre avsnitt andre setning

§ 4-1 tredje avsnitt

§ 6-2 fjerde avsnitt

§ 4-2 første avsnitt

§ 4-2 andre avsnitt første setning

§ 8-4 første avsnitt

§ 4-2 andre avsnitt andre setning

§ 8-4 andre avsnitt andre setning

§ 4-2 tredje avsnitt første setning

§ 8-4 fjerde avsnitt

§ 4-2 tredje avsnitt andre setning

§ 4-2 fjerde og femte avsnitt

§ 4-3 første avsnitt første setning

§ 8-5 første avsnitt

§ 4-3 første avsnitt andre setning

§ 4-3 første avsnitt tredje og fjerde setning

§ 8-5 andre avsnitt

§ 4-3 andre avsnitt

§ 4-3 tredje avsnitt første og andre setning

§ 8-6 første avsnitt

§ 4-3 tredje avsnitt tredje til femte setning

§ 4-3 tredje avsnitt sjette og syvende setning

§ 8-6 andre avsnitt

§ 4-3 fjerde avsnitt

§ 8-5 tredje avsnitt

§ 4-4 første avsnitt første setning

§ 8-10 første avsnitt

§ 4-4 første avsnitt andre og tredje setning

§ 4-4 første avsnitt fjerde setning

§ 8-10 første avsnitt

§ 4-4 andre avsnitt

§ 8-10 andre avsnitt

§ 4-4 tredje avsnitt

§ 4-4 fjerde avsnitt

§ 8-10 tredje avsnitt

§ 4-4 femte avsnitt

§ 8-8

§ 4-5 første og andre avsnitt

§ 8-2

§ 4-5 tredje avsnitt

§ 8-4 tredje avsnitt

§ 4-5 fjerde avsnitt

§ 4-6 første avsnitt

§ 8-2 første avsnitt tredje setning

§ 4-6 andre avsnitt første setning

§ 8-3 første avsnitt

§ 4-6 andre avsnitt andre setning

§ 4-6 tredje og fjerde avsnitt

§ 8-3

§ 4-6 femte til åttende avsnitt

§ 4-7

§ 8-11

§ 4-8 første avsnitt første setning

§ 4-8 første avsnitt andre setning

§ 8-9

§ 4-8 andre avsnitt

§§ 8-5 andre avsnitt og 8-9 andre avsnitt

§ 4-8 tredje avsnitt

§ 6-4 andre avsnitt første og andre setning

§ 4-8 fjerde avsnitt

§ 21-2 andre setning

§ 4-8 femte avsnitt

Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne

§ 4A-1 første avsnitt første setning

§ 17-1

§ 4A-1 første avsnitt andre setning

§ 18-1 første avsnitt andre setning

§ 4A-1 første avsnitt tredje setning

§ 18-1 andre avsnitt, § 18-3 andre avsnitt og § 18-10 andre avsnitt

§ 4A-1 andre avsnitt

§ 22-8

§ 4A-1 tredje avsnitt

§ 17-6

§ 4A-1 fjerde avsnitt

§ 17-7 første avsnitt

§ 4A-2 første avsnitt

§ 18-3 andre avsnitt bokstavene a, b og c

§ 4A-2 andre avsnitt

§ 4A-2 tredje avsnitt

§ 18-3 andre avsnitt bokstavene a, b og c

§ 4A-3 første avsnitt første og andre setning

§ 17-2 første avsnitt

§ 4A-3 første avsnitt tredje setning

§ 18-1 andre avsnitt, § 18-3 tredje avsnitt og § 18-10 andre avsnitt

§ 4A-3 første avsnitt fjerde setning

§ 18-10 andre avsnitt

§ 4A-3 første avsnitt femte setning

§ 17-2 fjerde avsnitt

§ 4A-3 andre avsnitt

§ 17-3 tredje avsnitt

§ 4A-3 tredje avsnitt

§ 4A-3 fjerde avsnitt

§ 17-6

§ 4A-3 femte og sjette avsnitt

§ 17-5

§ 4A-3 sjuende avsnitt

§ 17-4

§ 4A-3 åttende avsnitt

§ 17-7 andre avsnitt

§ 4A-4 første avsnitt

§§ 22-1 til 22-6

§ 4A-4 andre avsnitt

§ 18-10 tredje avsnitt

§ 4A-4 tredje avsnitt

§ 18-1 tredje avsnitt første setning

§ 4A-4 fjerde avsnitt

§ 18-6 første avsnitt

§ 4A-4 femte avsnitt

§ 18-1 tredje avsnitt andre setning

§ 4A-5 første avsnitt

§ 18-4

§ 4A-5 andre avsnitt

§ 4A-6

§ 18-1 første avsnitt

§ 4A-7 første og andre avsnitt

§§ 19-1 og 19-2

§ 4A-7 tredje avsnitt

§ 19-3

§ 4A-7 fjerde avsnitt

§ 22-7

§ 4A-8

§ 4A-9 første avsnitt første setning

§ 18-9 første avsnitt

§ 4A-9 første avsnitt andre setning

§ 4A-9 andre og tredje avsnitt

§ 18-9 andre og tredje avsnitt

§ 4A-10

§§ 23-1 og 23-2

§ 4A-11

§ 23-3

§ 4A-12

§ 18-3 første avsnitt

§ 4A-13

Kapittel 5. Spesialundervisning

§ 5-1

§§ 10-3, 10-9,10-10 og 1-4

§ 5-2. (Oppheva med lov 30 juni 2000 nr. 63.)

§ 5-3 første avsnitt

§ 10-4 første avsnitt

§ 5-3 andre avsnitt

§ 10-5

§ 5-3 tredje avsnitt

§ 5-3 fjerde avsnitt

§ 10-4 andre avsnitt

§ 5-4 første avsnitt

§ 10-2 første og andre avsnitt

§ 5-4 andre og tredje avsnitt

§ 10-4 tredje avsnitt

§ 5-5 første avsnitt første setning

10-4 andre avsnitt tredje setning

§ 5-5 første avsnitt andre og tredje setning

§ 10-7

§ 5-5 første avsnitt fjerde setning

§ 5-5 andre avsnitt

§ 10-8

§ 5-5 tredje avsnitt

§ 10-6 andre avsnitt

§ 5-6

§ 10-12

§ 5-7 (Oppheva med lov 17 juni 2016 nr. 65.)

§ 5-8

§ 5-9

Kapittel 6. Samisk opplæring

§ 6-1

§§ 4-2 første avsnitt og 7-2 første avsnitt

§ 6-2

§ 4-2

§ 6-3

§ 7-2

§ 6-4

§ 1-4 fjerde avsnitt

Kapittel 7. Skyss og innlosjering

§ 7-1 første og andre avsnitt

§ 5-1 første, andre og tredje avsnitt

§ 7-1 tredje avsnitt

§ 7-1 fjerde og femte avsnitt

§ 5-3

§ 7-2 første avsnitt

§ 9-1 første, andre og fjerde avsnitt

§ 7-2 andre avsnitt

§ 7-2 tredje avsnitt

§ 9-3

§ 7-3

§§ 5-1 fjerde avsnitt og 9-1 tredje avsnitt

§ 7-4

§§ 5-2 og 9-2

§ 7-5 (Oppheva med lov 30 juni 2000 nr. 63.)

§ 7-6 (Oppheva med lov 17 juni 2016 nr. 65.)

Kapittel 8. Organisering av undervisninga

§ 8-1 første avsnitt første og andre setning

§ 3-6

§ 8-1 første avsnitt tredje setning, andre og tredje avsnitt

§ 8-2

§ 13-2

§ 8-3

§ 8-4 (Oppheva med lov 27 juni 2003 nr. 69.)

Kapittel 9. Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen

§ 9-1 første avsnitt

§ 15-1

§ 9-1 andre avsnitt første til tredje setning

§ 15-1

§ 9-1 andre avsnitt fjerde setning

§ 9-1 tredje avsnitt

§ 9-2 første avsnitt

§§ 14-1 og 14-2

§ 9-2 andre avsnitt

§ 13-6

§ 9-3

§ 9-4

§ 13-5

§ 9-5

§ 9-6

§ 9-7

§§ 12-4 og 18-8

Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

§ 9 A-1

§ 11-1

§ 9 A-2

§ 11-2

§ 9 A-3

§ 11-3

§ 9 A-4

§§ 11-4, 2-1 og 2-2

§ 9 A-5

§ 11-5

§ 9 A-6

§§ 11-6, 2-1 og 2-2

§ 9 A-7

§ 11-7

§ 9 A-8

§ 2-4

§ 9 A-9

§ 2-6

§ 9 A-10

§ 2-5

§ 9 A-11

§ 12-2

§ 9 A-12

§ 12-3

§ 9 A-13

§ 11-8

§ 9 A-14

§ 11-9

§ 9 A-15 første avsnitt

§ 9 A-15 andre avsnitt

§ 11-10

§ 9 A-16

Kapittel 10. Personalet i skolen m.m.

§ 10-1

§ 15-2

§ 10-2 første og andre avsnitt

§ 15-3 første og tredje avsnitt

§ 10-2 tredje avsnitt første setning

§ 15-2 andre avsnitt

§ 10-2 tredje avsnitt andre setning

§ 24-2 tredje avsnitt

§ 10-2 fjerde avsnitt

§ 15-3 andre avsnitt

§ 10-3

§ 10-4

§ 10-5

§ 10-6

§ 15-2 andre avsnitt

§ 10-6a

§ 15-2 andre avsnitt

§ 10-7

§ 10-8

§ 15-6

§ 10-9

§ 15-7

§ 10-10

§ 10-11

§ 15-4

Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen

§ 11-1

§ 2-4

§ 11-1a

§ 11-2

§ 2-4

§ 11-3 (Oppheva med lov 27 juni 2003 nr. 69.)

§ 11-4

§ 2-4

§ 11-5

§ 2-4

§ 11-5a

§ 11-6

§ 2-4

§ 11-7

§ 11-8

§ 11-9

§ 11-10

Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift

§ 12-1

§ 12-2

§ 12-3 første avsnitt

§ 6-8

§ 12-3 andre til sjuende avsnitt

§ 12-4

§ 12-5

§ 12-6

§ 12-7

Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten

§ 13-1 første og andre avsnitt

§ 22-1

§ 13-1 tredje avsnitt første setning

§ 13-1 tredje avsnitt andre og tredje setning

§ 22-3 første og tredje avsnitt

§ 13-1 fjerde avsnitt

§ 22-9 andre avsnitt

§ 13-2

§ 22-4

§ 13-2 a

§ 22-6

§ 13-3 første til fjerde avsnitt første setning

§ 22-2

§ 13-3 fjerde avsnitt andre setning

§ 6-3 andre avsnitt

§ 13-3 femte avsnitt første setning

§ 6-3 første avsnitt

§ 13-3 femte avsnitt andre setning

§ 13-3 sjette avsnitt

§ 22-3 første og tredje avsnitt

§ 13-3 a

§ 22-5

§ 13-3b

§ 22-10

§ 13-3c

§ 13-3d

§ 2-3

§ 13-4

§ 22-7

§ 13-5

§ 5-6

§ 13-6

§ 13-7

§ 5-5

§ 13-7a

§ 5-4

§ 13-7 b

§ 13-8

§ 22-2 sjette avsnitt

§ 13-9

§ 13-10 første avsnitt

§ 13-10 andre avsnitt første setning

§ 13-10 andre avsnitt andre til fjerde setning

§ 22-9 første, tredje og fjerde avsnitt

Kapittel 14. Tilsyn m.m.

§ 14-1

§ 23-2

§ 14-2

§ 14-3

§ 20-7

§ 14-4

§ 16-5

Kapittel 15. Bruk av forvaltningslova. Opplysningsplikt m.m.

§ 15-1 første avsnitt

§ 15-1 andre avsnitt

§ 20-4

§ 15-1 tredje avsnitt

§ 15-2

§ 23-1

§ 15-3

§ 16-2

§ 15-4

§ 16-1

§ 15-5

§ 15-6

§ 16-3

§ 15-7

§ 23-4

§ 15-8

§ 15-9

§ 16-4

Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover

§ 16-1

§ 24-1

§ 16-2

§ 24-2

Til dokumentets forside