NOU 2020: 15

Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 11. oktober 2019 oppnevnte regjeringen Solberg et utvalg som skulle utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Bergen, 4. desember 2020

Victor Norman (leder)

Hans-Jacob Bønå

Wenche P. Dehli

Åslaug Krogsæter

Jonas Stein

Astri Syse

Kristian Aasbrenn

Hans Henrik Bull

Jørgen Teslo

Jo Egil Aalerud

Tormod Reiersen

Til forsiden