NOU 2023: 14

Forsvarskommisjonen av 2021— Forsvar for fred og frihet

Til innholdsfortegnelse

Til Forsvarsdepartementet

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 for å vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer for Norge i et 10–20-årsperspektiv, og synliggjøre konsekvenser for den videre utviklingen av forsvaret av Norge. Kommisjonen avgir med dette sin rapport.

Oslo, 3. mai 2023

Knut Storberget Leder

Kristin Ven Bruusgaard Nestleder

Synne Høyforsslett Bjørbæk

Christian Chramer

Audun Halvorsen

Sissel Haugdal Jore

Liv Signe Navarsete

Espen Rasmussen

Benedicte Røvik

Fredrik Sejersted

Rolf Tamnes

Øystein Tunsjø

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Tone Elisabeth Vangen

Amy Brox Webber

Egil André Aas

Nina Borgen Sekretariatsleder

Per Kristian Overn Krohn

Gro Kolstad Mortvedt

Bård Nikolas Vik Steen

Bjørn Midthun

Philip Matlary

Elin Solberg

André Pettersen

Fredrik Tandberg

Lill Pia Degvold

Til forsiden