NOU 2023: 14

Forsvarskommisjonen av 2021— Forsvar for fred og frihet

Til innholdsfortegnelse

2 Forsvarskommisjonens samlinger og reiser i 2022 og 2023

19. – 20. januar 2022

Oslo

31. – 1. januar 2022

Oslo

17. februar 2022

Digitalt møte

9. – 11. mars2022

Digitalt møte

20. – 25. mars 2022

Evenes, Harstad, Narvik, Setermoen, Kirkenes og Tromsø

21. – 22. april 2022

Oslo

9. – 12. mai 2022

Oslo, Kjeller, Elverum, Rena og Lillehammer

8. – 10. juni 2022

Bergen

22. juni 2022

Digitalt møte

15. august 2022

Oslo

29. – 31. august 2022

Trondheim, Ørland og Værnes

12. – 16. september 2022

Brussel, London, Stockholm, Berlin og Helsingfors

10. – 15. oktober 2022

Washington D.C og Norfolk VA

24. – 25. oktober 2022

Digitalt møte

8. – 10. november 2022

Bodø

22. november 2022

Digitalt møte

6. – 9. desember 2022

Oslo

20. januar 2023

Digitalt møte

1. februar 2023

Bæreia

1. – 3. mars 2023

Sessvollmoen

21. – 23. mars 2023

Horten

12. april 2023

Digitalt møte

2. mai 2023

Oslo

En mer detaljert fremstilling av tematikk og hvem kommisjonen har møtt fremgår på kommisjonens hjemmesider: forsvarskommisjonen.no. Se vedlegg 3 for liste over ressurspersoner kommisjonen har møtt.

Til forsiden