NOU 2023: 14

Forsvarskommisjonen av 2021— Forsvar for fred og frihet

Til innholdsfortegnelse

5 Rapporter og delutredninger på oppdrag fra forsvarskommisjonen

Rapporter

 • Alexander Beadle – Tre nye strategiske sjokk for norsk forsvarsplanlegging

 • Ingeborg Bjur – To typer balansegang i norsk sikkerhetspolitikk

 • August Cole – Autonomy and Asymmetry: The Future of Norway’s Defence 2022-2042

 • Kristin Haugevik – På hvilke områder har Norge best forutsetninger for å bidra til å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet?

 • John Hustad – Dyrtid for Forsvaret

 • Odin Johannessen – Hvor godt organisert er vi for å håndtere sammensatte trusler gjennom konfliktspekteret?

 • Iver Neumann – Forsvarsvilje

 • Magnus Petersson – Nya förutsättningar för Norge i det nordiska försvarssamarbetet

 • Asle Toje – Hvor beveger USA seg sikkerhets- og forsvarspolitisk dette tiåret og hvilke muligheter og utfordringer kan det skape for Norge?

 • Julie Wilhelmsen – Avskrekking og beroligelse. Hvilken effekt har denne politikken, herunder basepolitikken, hatt for Russlands politikk overfor Norge?

Delutredninger

 • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), ved Julie Celine Bergaust, Stig Rune Sellevåg og Frida Skjei – Hva kan Norge lære av andre lands tilnærming til sammensatte trusler

 • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Cassandra Granlund, Karina Barnholt Klepper, Kristian Blindheim Lausund, Rune Lausund, Marius Nyquist Pedersen, Øyvind Albert Voie – Konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger for Forsvaret fram mot 2040

 • Forsvarets Høgskole (FHS), ved Svein Erlend Martinussen, Kristoffer Anglevik Erlien, Lars Peder Haga, Stein Helge Kingsrød, Amund Osflaten, Bjørn Anders Reutz, Gisle Strand, Ravindra Ummaneni, Palle Ydstebø, Stig Tore Aannø, og Audun Dotseth (Nammo) –Forsvarssektorens evne til å ta i bruk ny teknologi

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), ved Erik Reichborn-Kjennerud – Mosaic Warfare og fremtidig amerikansk krigføring

Til forsiden