NOU 2023: 14

Forsvarskommisjonen av 2021— Forsvar for fred og frihet

Til innholdsfortegnelse

6 Innspill til forsvarskommisjonen

Innspill

 • Agder fylkeskommune

 • Amnesty Norge

 • Arendal Forsvarsforening

 • Befalets fellesorganisasjon

 • Bodø kommune

 • Datatilsynet

 • Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen – Norge

 • Det frivillige Skyttervesen

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Distriktsrådet HV-08

 • Elverum og Omegn Forsvarsforening

 • Evenes kommune

 • Folk og Forsvar

 • Forsvarets høgskole

 • Forsvarets sanitet

 • Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

 • Forsvarsbygg

 • Forsvarsforum Trøndelag

 • Forsvarskommunene Midt-Troms, Bardu, Målselv og Sørreisa

 • Forsvarsmateriell

 • Fylkestinget i Agder

 • Fylkesutvalget innlandet

 • Heimevernet

 • Hæren

 • Høgskolen i Innlandet

 • Inmarsat

 • Innlandet fylkeskommune

 • Innspill fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

 • Institutt for Forsvarsopplysning

 • Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

 • Kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla i Region Kristiansand

 • Kongsberg Defence og Aerospace

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Luftforsvaret

 • Marinens Sanitetsoffisersforening

 • Milforum.no

 • Nammo

 • Narvik Havn KF

 • Nei til Atomvåpen

 • Nordland fylkeskommune

 • Norges Forsvarsforening

 • Norges Fredslag

 • Norges Fredsråd

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 • Norges offisers- og spesialistforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Polarinstitutt

 • Norsk Reservistforbund

 • Norsk Romsenter

 • Norsk Totalforsvarsforum

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske leger mot atomvåpen

 • Region Kristiansand

 • SINTEF

 • Sjøforsvaret

 • Sjømilitære Samfund

 • Skadde i internasjonale operasjoner

 • Space Norway

 • Stopp NATO

 • Sør-Varanger Utvikling

 • Teleplan Globe

 • Terningen Arena

 • Thales

 • Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

 • Tranduminstituttet

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Ungdomsrådet i Fredrikstad

 • Vest-Finnmark Rådet

 • Våler kommune

 • Øst-Finnmarkrådet

Til forsiden